Perspektif: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde Yabancı Dil Öğretimi

2023 Eğitim Vizyon Belgesi yabancı dil eğitimini nasıl ele almaktadır? Yabancı dil eğitimi açısından belgenin söylem analizi nasıldır? Türkiye’nin yabancı dil eğitimi için izlemesi gereken yol nasıl olmalıdır?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin yabancı dil öğretimi için ayrıntılı bir bölüm sunması ülkemizin bu alandaki durumu ve ihtiyaçları göz önüne alındığında önemli bir gelişmedir. 2018’den itibaren yapılacak hazırlık çalışmalarını takiben belirtilen uygulamaların araştırma temelli bir süreç dahilinde tanımlanması da umut vericidir. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni vizyonunu kuramsal ve felsefi temellere oturtan bu manifesto ağırlıkla İngilizce öğretimi üzerinde durmakta, uygulama adımları ve hedefleri anlamında gerçekçi ve sürdürülebilir bir çerçeve çizmektedir. İngilizce öğretiminde alana özgü metodolojik dinamiklere odaklanması ve hedefine özellikle öğretmen yeterliklerini koyması vizyon belgesinin yabancı dil öğretimine dair yaygın sorunları doğru tespit ettiğini göstermektedir.

İngiliz dili ve eğitimi alan uzmanların ve kamuoyunun merakla beklediği husus ise belgede ifade edilen uygulamaların nasıl hayata geçirileceğidir. Vizyon belgesi “Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi”, “Merkezi Sınav Komisyonu” ve “Eğitim Malzeme Komisyonu” kurmayı planlayarak sürecin başarısını tesadüf ve talihe bırakmamaya gayret etmektedir. Öte yandan ders saatlerinin artırılması ve ölçme dinamiklerinin bu sürece katkı sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması bütün hedeflere ulaşılabileceği konusundaki umutları ve inancı daha da güçlendirmektedir. Bu perspektif 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde İngilizce öğretimi alanında ele alınan boyutların analizini yaparak “Nasıl?” sorusu ekseninde MEB ve diğer ilgili paydaşlara analitik bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır…

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF

Etiketler: