Perspektif: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde Gelecek Becerileri

2023 eğitim vizyonu gelecek becerilerini nasıl ele almaktadır? Gelecek becerilerini eğitim sistemlerinde bulunduran ülkeler hangi somut adımları atmaktadır? Gelecek becerileri Türk eğitim sisteminden hangi değişimleri talep etmektedir? Türkiye’nin gelecek becerileri odağında izlemesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Eğitim politikaları açısından tarihi bir gün olan 23 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve liderliğinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni açıkladı. Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde toplumun ve eğitimin tüm bileşenleri eğitimle ilgili olan politika metnine büyük teveccüh gösterdi.

Yazılı, sosyal medya ve farklı eğitim ortamlarında belgenin umulanı karşılamadığı belirtildi. Bu olumsuz yankının bir sebebi kişilerin vizyon belgesi formatı veya mantığına aşina olmamasından kaynaklanabilir. Zira bir vizyon belgesi ilk defa toplum huzurunda bu kadar çok gündeme geldi. Diğer bir neden ise belgede vurgulanan her bir hedefe yöne lik somut adımların hayata geçirilmesi için bir süreye ihtiyaç bulunduğunun ihmal edilmesidir. Ancak bu belgeyle eğitimde planlanan dönüşüm üç yıllık bir süreci kapsamaktadır.

Vizyon Belgesi’nin sunuş kısmında “Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşması, nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır” ifadesindeki “geleceğe dair hedefler” vurgusu önemlidir. Zira geleceğe dair iddiası olan bir ülkenin eğitim sisteminde de geleceğe yönelik düzenlemeler yapması beklenir.

Bu minvalde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin sözün özü kısmında belgenin temel amacı şu şekilde ifade edilmektedir..

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF

Etiketler: