Analiz: Mısır Dış Politikası: Dünü, Bugünü, Sorunları

Analiz en temelde Mısır dış politikasının ana sorununu tanımlamayı ve sonrasında Filistin meselesi üze¬rinden bu konuyu belirli bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.

Bugünkü Mısır’ın en temel sorunu iç politikada yaşanan hızlı gelişmeler ve istikrarsızlıklar olarak değerlendirilse de, Arap dünyasında ve Mısır’da yaşanan devrim dış politika bağlamında yeni ufuklar ve sorunlar ortaya çıkardığı gibi, bölge ve ötesi için de yeni imkânlar sunmuştur. Mısır dış politikasının tarihten beri karşılaştığı en temel sorun, birçok kültürel havzanın kesişme noktasındaki bir ülkenin dış politikasının, bu zenginliği tutarlı bir şekilde yansıtıp yansıtamadığı sorunu oldu. Eğer üçlü kimlik yapısını oluşturan Arap, Afrikalı ve Akdeniz kimliğini tutarlı ve koordineli bir şekilde dış politikasına yansıtamaz ve bu çerçevede bir politika belirleyemezse, Mısır dış politikası kısa dönemli başarılı olsa bile uzun vadeli sonuçları itibarıyla başarısız olmaya mahkûm gözükmektedir. Sadece modern dönem olan Nasır, Sedat ve Mübarek dönemleri incelendiğinde dahi, bunu görmek mümkündür. Arap Baharıyla birlikte başlayan süreç bu anlamda tarihi bir fırsatı barındırmaktadır. Hem sosyal dinamiklerin ve dolayısıyla kimliklerin yeniden yapılandırıldığı hem de Ortadoğu’da yaşanan sistemik dönüşüme Mısır’ın sağlıklı katkısına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, Mısır dış politikasını ülkenin kültürel havzasıyla birlikte düşünmek bir zorunluluktur. Bu tür bir yeniden yapılanma Mısır’ın entelektüel ve siyasal liderliğinin de önünü açacaktır. Bu analiz Mısır dış politikasını geçmişten günümüze bu çerçevede bir değerlendirmesini yapmaktadır.

Etiketler: