Perspektif: Madımak Raporu ve Devletin Değişen Refleksleri

Devletin Madımak Raporu ne diyor? İhmaller ve kolektif hafızanın Madımak olaylarındaki rolü nedir? Spekülatif nitelikli iddialara nasıl cevap verilir?

Madımak Raporu’nun temelleri Ak Parti’nin başlattığı Açılım Politikaları kapsamında yer alan ‘Alevi Açılımı’nın en önemli metni olan Alevi Çalıştayları’nda atılmıştır. Nihai Rapor’ da Madımak Olayı’nın perde arkasının aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması, tüm tarafların ortak talebi ile kabul edilmiştir. Bu amaçla Kasım 2012’de Sivas’taki 114 sivil toplum kuruluşunu temsil eden bir heyet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e konunun incelenmesi talebinde bulunur. Gül bu talep üzerine 21 yıl önce Sivas’ta 37 kişinin ölümüyle neticelenen olayların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirir ve DDK bir buçuk yıllık bir araştırma neticesinde Madımak Raporu’nu hazırlar. Rapor’a göre konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu düşünülen -Genel Kurmay Başkanlığı, MIT, Adli Tıp, Üniversiteler gibi- çok geniş bir kurumlar ağı ile bilgi paylaşımı yapılır. Bazı spesifik konuları sormak için-örneğin Aziz Nesin aleyhine dağıtılmış metinlerin diğer şehirlerde de dağıtılıp dağıtılmadığını öğrenmek amacıyla- başka şehirlerin valiliklerinden de bilgi alınır. Derinlemesine soruşturma ile hem bugüne kadar sorulup cevap bulunamayan soruların hem de spekülatif nitelikli çok sayıda konunun aydınlatılması hedeflenir. Madımak raporu, devletin tüm çabasını seferber ettiği, bir vizyon değişikliğine gittiği ve Alevi kimliği konusunda tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğu önemli bir metindir

Madımak hadisesinin hem oluş şekli hem de nedenlerinin karanlık kalması yıllar içinde Alevi-Sünni geriliminin ana nedenlerinden biri olarak algılanmasına neden oldu. Geçmişe dönük toplumsal rehabilitasyon ya da olayların zihindeki kodlanışının değiştirilmesi kolay olmasa da olayların aydınlatılmaya çalışılması gelecek nesillere bırakılacak zihinsel-duygusal miras itibariyle önemlidir. Madımak Raporu’nda öncelikle olayların kronolojisi ve oluş şekline ilişkin bilgiler verilir. Sonrasında ise o günden bugüne kadar ortaya atılan-hatta tamamen spekülatif nitelikli-iddiaları dahi tartışarak ulaşılan bilgi ve değerlendirmeler sunulur. Detaylı bilgiye ulaşabilmek için kimlerle işbirliği yapıldığı ve hangi bilgiye nasıl ulaşıldığı ya da ulaşılamadığı raporun içeriğinde detaylandırılmıştır.

Etiketler: