SETA > Kitap |
Kitap 2000 li Yıllarda Türkiye de Yerel Yönetimlerde Reform

Kitap: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Reform

Kitap, Türkiye’de son yirmi yılda yerel yönetimler alanında gerçekleşen kurumsal reformları ele almak ve belediyecilik açısından öne çıkan yaklaşımları derlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda son dönemde meydana gelen dönüşüm süreçleri hem tarihsel hem de uygulama boyutlarıyla değerlendirilerek farklı yerel politika başlıkları altında değişen hizmet anlayışı çerçevesinde irdelenmiştir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Kitap, Türkiye’de son yirmi yılda yerel yönetimler alanında gerçekleşen kurumsal reformları ele almak ve belediyecilik açısından öne çıkan yaklaşımları derlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda son dönemde meydana gelen dönüşüm süreçleri hem tarihsel hem de uygulama boyutlarıyla değerlendirilerek farklı yerel politika başlıkları altında değişen hizmet anlayışı çerçevesinde irdelenmiştir.

Kitabın odak noktasını 2000’lerin sonrasında yeni reform dönemi olarak kabul edilen son yirmi yıllık süreçte gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarını bütüncül bir bakış açısıyla ve alt başlıklar halinde ele almak oluşturmaktadır. On dokuz bölüm olarak kurgulanan eserde yasal altyapıdaki değişimler, örnek uygulamalar, çözüm önerileri ve yenilikçi yaklaşımlar farklı başlıklar altında yetkin isimlerce analiz edilmiştir. Hem teori hem de uygulama odaklı eserin bir referans kitabı olması, karar alım süreçlerine ve politika uygulamalarına katkı sunması hedeflenmiştir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..