Farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan İstanbul günümüzde de Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri için önemli bir ticaret ve finans merkezi konumundadır. Dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren konumu ile İstanbul, Türkiye ekonomisinin en önemli şehri ve uluslararası ticaretin kritik bir üssü olarak bölgesinde yükselen bir öneme sahiptir. Bu konumun sağladığı avantajları kullanmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek amacıyla İstanbul Finans Merkezi projesi hayata geçirilmiştir. Dünyada ticaret ağının ve sermaye hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde görülen finans merkezleri, ülkelerin ekonomik açıdan ön plana çıkan şehirlerinde finans alanında hizmet veren kuruluşları bir araya getiren oluşumlardır. Ülkeler küresel ekonomide daha etkin bir konuma ulaşabilmek amacıyla, potansiyeli bulunan şehirlerini finans merkezine dönüştürerek hem ticaret ağlarını genişletmeyi hem de makroekonomik görünümlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Ülkelerin finans merkezlerine sahip olması başta dış yatırım, tasarruf ve vergi gelirleri olmak üzere ekonomik büyüme performansından ihracattaki konumlarına kadar birçok alanı olumlu etkilemektedir. Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim kaydeden ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği kazanımları İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurumsal bir çerçeveye oturtmak istemektedir. Projenin tamamlanmasıyla beraber Türkiye’nin ekonomik açıdan yükselen uluslararası konumunun güçlü finansal yapıyla daha kalıcı hale gelecek olması, projenin sağlayacağı temel kazanımların başında gelmektedir.

Etiketler: