Perspektif: İran’ın Teostratejik Irak Yaklaşımı

İran nasıl Irak'ta etkili bir aktör olmayı başardı? İran'ın Irak krizine yaklaşımı nedir? Irak'ta yaşanan ve yaşanacak gelişmeler İran'ı nasıl etkiler?

Irak 2003 yılında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgal edildiğinden beri şiddet olaylarından ötürü gündemden hiç düşmeyen bir ülke halini aldı. Son 10 yılı kapsayan dönemde Irak neredeyse şiddetin yaşanmadığı bir gün bile geçirmedi. İşgal güçlerinin saldırıları, gruplar arası çatışmalar, mezhep eksenli ayrışmaların ifadesini şiddette bulması derken artık Irak için şiddet kanıksanır duruma geldi. Fakat bu kanıksamaya rağmen Haziran ayının başlarında yaşanan olay tekrar bütün dünyanın gözünü bu topraklara çevirdi. Esas olarak Irak’ta kurulmuş olsa da adını son dönemde Suriye’deki tartışmalı pozisyonu ve eylemleriyle duyuran IŞİD 10 Haziran’da Irak’ın en büyük şehirlerinden birisi olan Musul’u şok edici bir çabuklukla ele geçirdi ve başta Bağdat olmak üzere diğer bölgeleri de ele geçirmek üzere ilerlemeye başladı. Bölgedeki tüm dengelerin yeniden gözden geçirilmesine neden olan IŞİD’in ilerleyişi özellikle bölge ülkelerini Irak’la ilişkileri ve pozisyonları oranında etkiledi. Bölge ülkeleri arasında Irak’ı en çok etkileyen ve doğal olarak Irak’ta yaşanacak gelişmelerden en çok etkilenecek ülkelerin başında İran gelmektedir. Bir yandan IŞİD’in hedef tahtasına koyduğu Şiilerin temsilciliğine soyunmuş olması, diğer taraftan Irak’ta aldığı pozisyonun ülkenin içine düştüğü durumda rolü olması nedeniyle İran’ın şu anda Irak ile ilgili ne yaptığı, iki ülke ilişkilerinin boyutu ve Irak’ta meydana gelecek değişimlerin İran’ı nasıl etkileyeceği gibi sorular önem kazanmaktadır.

Etiketler: