Analiz: İran’ın Sert Gücü

Bu analizde, İran’ın coğrafi konumu, stratejik noktalara hâkimiyeti, enerji kaynakları ile ilişkisi, askeri gücü, benimsediği savunma konsepti ve vekâlet savaşlarındaki rolü gibi sert güç unsurları incelenecektir.

Ortadoğu’nun önemli aktörleri arasında yer alan İran bugün Suriye’den Yemen’e, Irak’tan Lübnan’a kadar birçok ülkede doğrudan ya da dolaylı dâhil olduğu mücadelelerde etkili olabilmek için bütün gücünü kullanmaktadır. Bu yüzden özellikle son yıllarda birçok noktada somut görünürlüğü artan ve değişik güç unsurlarıyla etkin varlık gösteren İran’ın sert gücünün analizi önem kazanmaktadır. Özellikle bölgede fay hatlarının gittikçe derinleştiği, mücadelenin dozunun artarak sıcak çatışmaya ve fiili savaşa dönüştüğü dikkate alındığında söz konusu mücadele ve çatışmanın önemli aktörleri arasında başı çeken İran’ın ne türden sert güç enstrümanlarına sahip olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. İran’ın coğrafi konumu, stratejik noktalara hâkimiyeti, enerji kaynakları ve yolları konusundaki avantajları, askeri gücü, benimsediği savunma konsepti ve vekâlet savaşlarındaki rolü gibi sert güç unsurlarının incelenerek konuya dair genel bir çerçeve çizilmesi İran’ın sınır ötesi çatışmalardaki avantaj ve zayıf noktalarının tespitinin yanında bu tavır ve yaklaşımını ne ölçüde sürdürebileceğine dair öngörüde bulunmak açısından da faydalı olacaktır.

Etiketler: