Insight Turkey “Türkiye’nin Yeni Dış Politikası: Otonomi için Bir Arayış” Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Türkiye’nin önde gelen akademik dergilerinden biri olan Insight Turkey, yeni sayısı “Türkiye’nin Yeni Dış Politikası: Otonomi için Bir Arayış” başlığı ile Türkiye’nin uluslararası arenadaki artan rolünün ve etkisinin önemi üzerinde durmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen akademik dergilerinden biri olan Insight Turkey, yeni sayısı “Türkiye’nin Yeni Dış Politikası: Otonomi için Bir Arayış” başlığı ile Türkiye’nin uluslararası arenadaki artan rolünün ve etkisinin önemi üzerinde durmaktadır.

Derginin yorum kısmında Ali Balcı, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerindeki krizler ve bu ülkelerin birbiriyle çakışan çıkarları doğrultusunda attığı adımları analiz etmektedir. William Hale da Türkiye’nin Suriye iç savaşı doğrultusunda kendi politikalarını izlerken aynı zamanda ABD ve Rusya arasında sağlamaya çalıştığı denge politikasının zorluğuna dikkat çekmektedir. Hüseyin Aydın ise darbe girişimi sonrası dönemde Türk yargısının nasıl bir zor görev üstlendiğini ve bu görevini şeffaf ve adil yargılanma ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirdiklerini ortaya çıkarıyor.

Makaleler kısmında ise, Berdal Aral Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak yükselişini ve BM’nin adaletsiz düzenine karşı yaptığı eleştiriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meşhur “Dünya Beşten Büyüktür” sözü bağlamında incelemektedir. Murat Ülgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi boyutunda kişisel başarısını ele almaktadır. Başarılı bir diplomasi örneği olan darbe girişimi sonrası dönemdeki Türk-Rus ilişkileri Şener Aktürk tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Nurullah Gür, Mevlüt Tatlıyer ve Şerif Dilek son on yılda Türk ekonomisinin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve bunlarla nasıl mücadele ettiği konularına dikkat çektiler. Mehmet Efe Biresellioğlu ise zengin doğalgaz yataklarının bulunduğu Doğu Akdeniz’deki ülkelerin birbirlerine karşı bakış açılarını, bölgedeki hak iddiaları yüzünden tartışılan bölgeye odaklanarak açıklamaktadır.

Son sayımıza, Mohmad Aabid Bhat Keşmir Sorunu, Farhad Rezaei ise İran’ın askeri kapasitesi hakkındaki yazılarıyla büyük katkı sağladılar.

Umuyoruz ki son sayımız okurlarımız için ilgi çekici ve aydınlatıcı olacaktır.

Insight Turkey > Issues | Turkey's New Foreign Policy: A Quest for Autonomy - Winter 2019 / Volume 21 Number 4

Etiketler: