SETA > Duyurular |
Insight Turkey quot İklim Değişikliği ve Göç quot Başlıklı Yeni

Insight Turkey "İklim Değişikliği ve Göç" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

İklim Değişikliği ve Göç başlıklı özel sayımız, iklim değişikliği konusunda yenileyici ve alarm farkındalığı yaratan yeni bir perspektifi sunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, küresel ve yöresel bir açıdan göce bakarak, insanların göç etmesini zorlayan dinamiklerini belirlemeye çalışmaktadır.

İklim Değişikliği ve Göç başlıklı özel sayımız, iklim değişikliği konusunda yenileyici ve alarm farkındalığı yaratan yeni bir perspektifi sunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, küresel ve yöresel bir açıdan göce bakarak, insanların göç etmesini zorlayan dinamiklerini belirlemeye çalışmaktadır.

Yorum yazılarında, İrudaya Rajan ve ortak yazarları, Hindistan’da bulunan ve doğal afetlere eğilimli bir bölge olan Kerala’da eyaletler arası göçmenlerin rolünü değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra, Burak Güneş ve Haydar Karaman,  BM İnsan Hakları Konseyi'nin eylemleri çerçevesinde, iklim mültecileri konusunda uluslararası hukuk ve siyaset kapsamında Haiti’nin örneğine bakıyorlar. Aynı kapsamda Abdullah Ayaz’ın yorumu, dışsallaştırma politikalarının göç hareketleri üzerindeki etkisini analiz ederek sınır kısıtlamalarının, geri dönüş anlaşmalarının ve diğer yasal prosedürlerin uygulanmasına dikkat çekmektedir.

Sibel Yanık Aslan, göçmenler ve mültecilerin tarafından çeşitli zorluklarıyla yüz yüze gelmesini tartışarak, ektin ve düzenli sığınma politikaların gerçekleşmesine engel olan güvenlikleştirme ve göç arasındaki ilişkinin tutarlı ve verimli mülteci politikalarının oluşturulmasına engel olup olmadığını sorgulamaktadır. Devlet tarafından uygulanan şiddete ve eşlik eden etik kaygılarına bağlı olan Rabia Aamir’in makalesi, Filistin’e geri dönme hakkı, yer alan kutuplaşma ve ötekileştirme meselesi takdim ediyor. Bu farklı yönleri birbirine bağlayan Alexander Ugwukah'ın zamanındaki yorumu, Libya'ya ve Libya'dan yasadışı göçün sosyo-ekonomik sonuçlarını inceliyor.

Bakışları Türkiye’ye çeviren Mehmet Emin Binpınar ve Çiğdem Tuğaç makalesinde iklim değişikliği ve göç arasındaki bağlantıyı ve iklim güvenliği bağlamında dünya ve Türkiye'deki olası yansımalarını tartışıyor. Türkiye’deki mültecilerinin algılarını analiz ederken Yusuf Alpaydın, Türkiye liselerinde Misket Türkler’in kültürel ve akademik deneyimlerini araştırmaktadır. Ayrıca, sığınma politikalarının geliştirilmesi için iyi bir fırsat olarak tanımlayarak Chan An-Chang’ın makalesi, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerinin yapısına analiz etmektedir. Suriye’nin iç savaşı bağlamında, Ömer Yılmaz’ın yorumu Suriye’nin sınırların içindeki Türkiye tarafından kurulan güvenli bölgelerin işlevlerini incelememede bulunmaktadır.

Insight Turkey’in bu özel sayısında Zafer Meşe, Hatice Karahan, Nigar Tuğsuz, Murat Ülgül ve İsmail Köse'nin değerli eserleri sayesinde, konu dışında iki makale ve bir yorumu ile AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye’deki başörtülü kadınların sosyo-ekonomik haklarını ve Kara Deniz bölgesine yönelik ABD’nin politikalarını gibi önemli konuları ele almaktadır.

Bu sayının ki iklim değişikliği ve göç ile ilgili önemli olay ve gelişmeleri kapsayan geniş ve zengin bir çerçeve ile okuyucularına sunmuş ve gerçeği sağlamasını ummaktayız.