SETA > Duyurular |
Insight Turkey quot Gelişen Teknolojileri Benimsemek quot Başlıklı Yeni Sayısını

Insight Turkey "Gelişen Teknolojileri Benimsemek" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey'in yeni özel sayısında, yeni teknolojik gelişmeler ile Türk teknopolitiği arasındaki etkileşimin mümkün olduğunca çok yönünü keşfetmeye çalıştık. Bu bağlamda, bu sayı teknolojik gelişmeler ve küresel siyaset arasındaki ilişki için çok önemli olan çeşitli konuları kapsayan 8 araştırma makalesi ve 2 yorum içermektedir.

Insight Turkey'in yeni özel sayısında, yeni teknolojik gelişmeler ile Türk teknopolitiği arasındaki etkileşimin mümkün olduğunca çok yönünü keşfetmeye çalıştık. Bu bağlamda, bu sayı teknolojik gelişmeler ve küresel siyaset arasındaki ilişki için çok önemli olan çeşitli konuları kapsayan 8 araştırma makalesi ve 2 yorum içermektedir.

Richard A. Bitzinger, araştırmacı yorumunda, yaklaşmakta olan 4. sanayi devrimine dahil edilen teknolojilerin ve özellikle Yapay Zeka’nın gelecekte savaşın biçiminde ve yönetiminde radikal bir paradigma değişikliğini temsil etmeyi vaat ettiğini göstermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Javadbay Khalilzade'nin araştırma makalesi, İHA'ların veya savaş dronlarının nasıl çoğaldığını ve bunun modern savaşı nasıl değiştirdiğini ve şekillendirdiğini anlatmaktadır.

Erman Akıllı’nın yazısı, tekelleşme yerine küresel organizasyonlar veya bölgesel entegrasyonlar üzerine kurulu evrenlerin yaratılmasına bağlı olan Metaevrenin gelecekteki başarısı hakkında uyarıcı bir sohbet başlatmaktadır. Aynı şekilde Mehmet Rıda Tür, yapay zekanın yakında enerji sektöründe birincil karar vericiler olarak insanları geçeceği öngörüsünde bulunmaktadır. İkinci konu üzerine yorumumuzda Bruno Maçães, okuyucuları iklim değişikliğini ve küresel siyaset üzerindeki etkisini cesurca ve özgün bir şekilde düşünmeye davet etmekte ve iklim acil durumunun çözümünün Antroposen'den çıkmak değil, merak uyandıran bir şekilde ona ilk kez girmek olduğunu savunmaktadır.

Nezir Akyeşilmen tarafından yazılan araştırma makalesi, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik stratejisinin belgelerini, politikalarını, stratejilerini, önlemlerini ve organizasyon yapılarını araştırmakta ve Türkiye'nin teknik performansının yasal performansından nispeten daha zayıf olduğunu savunmaktadır. Ali Burak Darıcılı ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın artan operasyonel kapasitesini yüksek teknoloji ürünleri bağlamında değerlendirmektedir.

COVID-19 sonrası dönemde ekonomiye ışık tutmak gerekirse, Bilal Bağış yeni bir araç olan merkez bankası dijital para biriminin çağdaş ödeme sistemlerini iyileştirmesi, para politikasının etkinliğini güçlendirmesi ve para politikasının etkinliğini güçlendirmesi için öngörülen yöntemlere odaklanırken, Finansal istikrarı güvence altına alan Cenay Babaoğlu, pandemi sürecinin idari işlevlerde teknolojinin artan kullanımı ile kamu yönetimlerinin artan dijitalleşmesini nasıl etkilediğini sorgulamaktadır. Benzer bir ruhla, Narmina Mamishova araştırma makalesi, Türkiye'nin aşı diplomasisini ve ülkenin küresel güç yapılandırmasındaki paylarını koruma ve genişletme çabalarındaki rolünü incelemektedir.

Mahmut Özer, Nurşin Ateşoğlu Güney, Sabrina P. Ramet ve Aleksander Zdravkovski, Türkiye'deki yükseköğretim ve Ukrayna-Rus savaşına vurgu yaparak özel sayımızın kapsamını zenginleştiren üç konu dışı yorum sunmaktadır.

Bu konuda ortaya atılan teşvik edici ve ufuk açıcı tartışmaların okuyucularımıza yardımcı olacağını umuyor ve inanıyoruz.