Insight Turkey “Değişen Bölgesel Dinamikler” Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey'in bu sayısı, İran'daki son protestolar, Irak'taki siyasi istikrarsızlık, COVID-19'un Filistinliler ve AB üzerindeki etkisi gibi çeşitli konuları ele alırken, özellikle Orta Doğu'ya odaklanarak bölgesel gelişmelerin derinlemesine bir analizini sunmaktadır. Ek olarak, 2022'deki son sayımız, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji rekabetine dair aydınlatıcı yazılar içermektedir.

Insight Turkey‘in bu sayısı, İran’daki son protestolar, Irak’taki siyasi istikrarsızlık, COVID-19’un Filistinliler ve AB üzerindeki etkisi gibi çeşitli konuları ele alırken, özellikle Orta Doğu’ya odaklanarak bölgesel gelişmelerin derinlemesine bir analizini sunmaktadır. Ek olarak, 2022’deki son sayımız, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji rekabetine dair aydınlatıcı yazılar içermektedir.

Bölgeye bakışımız, Mahsa Amini’nin ölümünden sonra İran’da son dönemde yaşanan protestolar ve şiddet olayları hakkında Hakkı Uygur’un güncel düşünceleriyle başlamaktadır. Aynı bağlamda, Mahjoob Zweiri’nin araştırma makalesi, Ruhani’nin dış politika söylemini ve sloganlarını tanımlamaya yönelik fikir verirken, İran’ın Ruhani’nin KİK ve üyelerine karşı tutumunu da içine alan bölgedeki önemli değişimleri ele almaktadır.

Bölgeye odaklanmamız, Mohammed Muazaz al-Hadithy’nin 2003’ten 2017’ye kadar Körfez ile Irak arasındaki karmaşık ilişkiye dayanarak Körfez’in 2017’den sonra Irak’taki rolüne ilişkin analiziyle devam etmektedir. Bunu takiben, Ghazi Alsikoty’nin yorumu, Irak’ın 2005’ten bu yana anayasal sisteminin kaotik doğasını ve bunun siyasi-ekonomik ve sosyal krizler üzerindeki etkisini sunmaya ve analiz etmeye yöneliktir.

Devam eden makalede Yusri Hazran, İsrail’in Suriye krizine yönelik stratejik duruşunu analiz ederek, İsrail’in Suriye’ye ilişkin tarihsel anlayışı, Arap-İsrail çatışmasındaki rolü ve mevcut stratejik mülahazaları arasında bağlantılar kurmaktadır. Ardından, Yousef M. Aljamal, Ilise Benshushan Cohen ve Philipp O. Amour tarafından yazılan makale, COVID-19’un İşgal Altındaki Filistin Topraklarında ilk yayılmasını milliyetçilik ve egemenlik bağlamında incelemekte ve pandeminin Filistin ulusal duyarlılığını nasıl uyandırdığına bakmaktadır. COVID-19 krizinin başlamasıyla birlikte, son yorumumuzda, Saddam A. H. Obaid ve Aishah Hanifa’nın krizler sırasında ulusal çıkarların AB’nin liberal değerlerine üstün gelip gelmeyeceğine dair güncel bir yorum sunmasıyla, odak noktası AB bölgesine kaymaktadır.

Dilek Latif ve Nusret Sinan Evcan’ın güncel analizi, AB’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki angajmanını son gelişmeler ve siyasi faktörler ışığında bağlamsallaştırmaya çalışmaktadır. Bu arada, Fatma Aslı Kelkitli, üç küçük Orta Asya devleti olan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlık sonrası dış politika seçimlerini araştırıp karşılaştırmaktadır. Abdurrahman Gümüş, son araştırma makalesinde Türk dış politikasındaki değişimleri ve süreklilikleri analiz etmektedir.

Bir yılı daha geride bırakırken, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde analiz etmeye çalışan Insight Turkey‘in yeni ve ufuk açıcı sayısını okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl size daha fazlasını sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Etiketler: