SETA > Duyurular |
Insight Turkey quot Bölgesel Gelişmeler ve Sorunlar quot Başlıklı Yeni

Insight Turkey "Bölgesel Gelişmeler ve Sorunlar" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey’in bu yaz sayısı, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve sorunları ele alarak, özellikle Filistin-İsrail çıkmazı, İran seçimleri, Türkiye’nin dış politikası ve bölgede artan etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Zengin bir çerçeveyle, üç yorum ve altı araştırma makaleden oluşan Insight Turkeyin bu yaz sayısı, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve sorunları ele alarak, özellikle Filistin-İsrail çıkmazı, İran seçimleri, Türkiye’nin dış politikası ve bölgede artan etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Bu sayıda yayınlanan yazılardan üçü son zamandaki Filistin-İsrail çıkmazını vurgulamaktadır. Berdal Aral’ın yorumu, Filistin trajedisinin, hegemonik dünya sistemini ima eden bölgesel, uluslararası ve küresel boyutlara sahip olduğunu kabul eden bir ‘uluslararası sorun’ olduğunu savunmaktadır. Ramy Abdu, İsrail’in uyguladığı en belirgin doğrudan ve yapısal şiddet modellerini incelemektedir. Aynı kapsam çerçevesinde, Yücel Acer, Filistin topraklarında işlenen suçların cezai soruşturma altında olmasının, adaletin en azından bazı gereklerinin yerine getirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu ileri sürmektedir.

İran siyaseti konusunda ise, Mahjoob Zweiri ve Yara Nassar makalelerinde İran’ın Filistin davası da dahil olmak üzere harici bir temelde hayatta kalma stratejilerini vurgulamaktadır. Bu esnada Hakkı Uygur’un yorum yazısı, yeni Cumhurbaşkanı için birçok zorluk olmasına rağmen, Raisi’nin ülkenin gidişatını belirlemesi için önümüzdeki yıllar oldukça kritik olacağını sonucuna varıyor.

Türkiye’nin bölgedeki rolü üzerine, Bora Bayraktar yazısında, dünya düzeninde bir değişikliği tetikleyen COVID-19 pandemisine Türkiye’nin nasıl tepki verdiğini sorgulamaktadır. Öte yandan Murat Önder, Hazan Güler Sarı ve Emrah Ayhan, Batı medyasının Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimine yönelik ilk algısını anlamada birçok kritik noktaya değinmektedir. Son olarak Miloš Todorović’in makalesi, Sırbistan özel bir örnek odak çalışması ele alarak, TİKA’nın faaliyetlerinin ve Türkiye'nin Balkanlar’daki yumuşak gücünün arkasındaki gerçek nedenleri araştırmaktadır.

Bu sayıda ayrıca bir çok konu dışı makale yer almaktadır. Bu makaleler Körfez krizi, Kuşak ve Yol inisyatifini tartışmaktadır. Ali Abo Rezeg, Ejaz Hussain, Burak Güneş ve Bengü Çelenk’in değerli katkılarıyla sayımızı zenginleştirdiler.

Bu sayının, Türkiye ve çevre bölgeleri ile ilgili önemli olay ve gelişmeleri kapsayan geniş ve zengin bir çerçeve ile okuyucularına sunmuş ve gerçeği sağlamasını ummaktayız.

.