Geçmişten Bugüne AK Parti Seçim Beyannameleri

AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. 360 sayfalık beyanname oldukça uzun ve kapsayıcı.

AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. 360 sayfalık beyanname oldukça uzun ve kapsayıcı.

Beyanname, “yeni yönetim modeli”, “güçlü demokrasi”, “insan ve toplum”, “istikrarlı ve güçlü ekonomi”, “stratejik sektörler ve yenilikçi üretim” “çevre şehircilik ve yerel yönetimler” ve “dış politika ve millî güvenlik”  başlıklarından oluşuyor. Ayrıca ayrı birer bölüm olarak beyannamenin başında “gelecek vizyonu” ve sonunda da “önemli kalkınma projeleri” başlıkları yer alıyor.

AK Parti, kuruluşundan bugüne hem yerel hem de genel seçimlerde, seçmenin karşısına oldukça kapsamlı beyannamelerle çıktı. Daha önceki genel seçim beyannamelerine bakıldığında, dünya ve Türkiye’deki değişimin yönüne ve toplumun öncelikli ihtiyaçlarına ve seçim döneminin temel siyasi atmosferine göre beyannamelerin odağının belirlendiği anlaşılıyor.

Her seçim beyannamesinde AK Parti, bir üst genel başlık tercih etmiş. 2002, 2007, 2011 ve 2015 seçim beyannamelerinin üst ana başlıkları sırasıyla, “her şey Türkiye için”, “güven ve istikrar içerisinde, durmak yok, yola devam”, “Türkiye hazır, hedef 2023”, “yeni Türkiye yolunda daima adalet, daime kalkınma” olarak belirlenmiş…

24 Haziran’ın en önemli belirleyicilerinden biri, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine tamamen geçişin bu seçimlerden sonra gerçekleşecek olmasıdır. Dolayısıyla da bu seçim beyannamesinin üst başlığı da yeni hükûmet sistemine uygun olarak “Güçlü Meclis, Güçlü Hükûmet, Güçlü Türkiye” uygun görülmüş.

2002’deki AK Parti’nin ilk seçim beyannamesi, önceki iktidarların yönetim pratiklerinden ve dünyada yaşanan ekonomik türbülanstan dolayı birikmiş olan siyasi ve ekonomik krizleri “acil eylem” planları ile aşmaya yoğunlaşmıştı. Ayrıca, siyaset kurumu ile toplum arasındaki güven ilişkisini yeniden inşa ederek, siyasi alanı demokratik hamlelerle genişletmeye yönelik vaatler, beyannamenin genel çerçevesini oluşturmaktaydı.

2007 seçimlerinin siyasi atmosferi, AK Parti’ye, demokratik siyasetin kurumlarına ve temsilcilerine karşı koordineli ve örgütlü bir şekilde yürütülen vesayetçi müdahalelerle şekillenmişti.

Dolayısıyla da o dönemdeki seçim beyannamesi bir taraftan daha önceki başlatılan yapısal dönüşümlerin tamamlanmasını vadetmekte iken; diğer taraftan, direnç siyasetine karşı demokrasinin derinleştirilmesi ve tüm değişim, dönüşüm ve reformların kalıcı hâle gelebilmesi için yeni bir anayasa yapımını önermekteydi.

2011 seçim beyannamesinde icraat siyaseti ile toplumsal refahı artırmaya dönük vaatlerin yanında, “ileri demokrasi” başlığı öne çıkarılmış; bu başlığın altında da dönemin ruhuna uygun olarak, “demokratikleşme”, “güçlü siyaset kurumu”, “güçlü sivil toplum” ve “yeni anayasa” vaatleri sıralanmış.

2015 seçimlerine gidilirken devlet ve hükûmet bir taraftan FETÖ ile mücadele etmekteyken; diğer taraftan da başlatmış olduğu demokratikleşme ve açılım politikalarına karşı yapılan sabotajları bertaraf etmeye yoğunlaşmıştı.

Seçim beyannamesinde yeni bir anayasa vaadi öne çıkmakta, AK Parti’nin o güne kadar söz verip başardıklarının ve  devam eden icraatlarının bir dökümü yer almaktaydı.

AK Parti’nin 24 Haziran beyannamesi aynı zamanda hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerine yönelik bir beyanname. “Yaparsa Yine AK Parti Yapar” ve “Türkiye Vakti” bu beyannamenin öne çıkan sloganları…

Erdoğan daha önce seçim manifestosunu açıklamış ve icraat ve projelere dönük hususları ise beyannameye bıraktığını belirtmişti. Beyannamenin açıklanmasıyla, “Millet Bahçeleri” başta olmak üzere 146 büyük proje de böylece netleşmiş oldu.

AK Parti 16 yıldır iktidarda. Bugüne kadar kazandığı 12 seçime ek olarak bu 13. seçimlere de en ciddi şekilde hazırlık yapan bir parti.

Önümüzdeki seçimler için hem manifestosunu hem beyannamesini büyük bir organizasyonla, geniş salonlarında kalabalık seçmen kitlelerinin önünde açıkladı. Böylece, kendi tabanına yönelik bir heyecan oluşturdu.

İktidar ya da iktidar alternatifi olan partilerin beyannamelerini muhalefetinkinden ayıran en önemli özellik, verilen vaatlerin seçildikten sonra toplum tarafından kontrol edilmesidir.

İktidara gelen partinin verdiği sözler sürekli hatırlatılır, karşısına çıkarılır. Muhalefetin vaatleri ise genelde diğer seçime kadar unutulur. AK Parti’nin seçim beyannamelerinde daha önce verilen sözlerin hangi oranda gerçekleştirildiğinin dökümünün yapılması bu anlamda önemli…

[Türkiye, 26 Mayıs 2018]

Etiketler: