SETA > Duyurular |
Erdoğan Liderliğinin Öne Çıkan Özellikleri

Erdoğan Liderliğinin Öne Çıkan Özellikleri

Türkiye siyaseti geçmişten bugüne dönemlendirildiğinde, tarihsel atıflardan daha çok döneme damgasını vuran liderlerle isimlendirir. “Atatürk dönemi”, “Menderes dönemi”, “Erdoğan dönemi” dendiğinde bu liderler, kendi dönemine damga vurduğu için bu isimlendirmeyi hak ederler.

Türkiye siyaseti geçmişten bugüne dönemlendirildiğinde, tarihsel atıflardan daha çok döneme damgasını vuran liderlerle isimlendirir. “Atatürk dönemi”, “Menderes dönemi”, “Erdoğan dönemi” dendiğinde bu liderler, kendi dönemine damga vurduğu için bu isimlendirmeyi hak ederler. Türkiye siyasetinde Süleyman Demirel, 40 yıldan fazla bir süre siyasi hayatta etkili olmasına rağmen, “Demirel dönemi” dendiğinde onun liderlik ettiği spesifik bir tarihsel aralıktan bahsetmek zordur. Dolayısıyla, siyasi liderler, ülkelerinin ulusal ya da uluslararası siyasetteki konumlanmalarında kendi milletlerinin hafızalarında belirleyici olduğunda bu payeyi hak ederler. Bu hakikat aynı zamanda Türk siyasetinde siyasi liderliğin merkezi rolünün de önemini gösterir.

Siyasi liderlerin toplumla kurduğu ilişkide; liderlik karizması, kişisel özellikleri, siyaset tarzları, becerileri, dünya görüşleri, aile yapıları, değerler sistemi gibi birçok farklı değişken etkilidir. Liderlik karizması, liderlerin zamanla aldığı kararlar ve siyasi davranışları ile inşa olunan bir yeteneğe dayanır. Liderlik bu anlamda ekonomik, toplumsal, askeri ve dış politika konularında alınan kararlarda, ulusal ya da uluslararası sorunlardan kaynaklı krizlerin çözülmesinde, siyasetin ve kurumların işleyiş kodlarında ve en nihayetinde değişim süreçlerinin yönetilmesinde hayati derecede belirleyicidir.

Türkiye’nin demokrasi tarihinde döneme damgasını vuran liderlerin genel özelliklerine bakıldığında, toplumla kurduğu ilişkiler, seçmen davranışının şekillenmesinde ortaya koyduğu siyaset tarzı, değişim ve dönüşüm süreçlerinde gösterdiği kararlılık, lideri olduğu partinin birlik ve bütünlüğünü korumadaki stratejik yeteneği, yatırım, kalkınma, hizmet ve eser siyasetinde izlediği öncelik ve belirleyicilik, toplumsal ve ekonomik konularda karar alırken izlediği vizyon, dış politika tercihlerinde öncelediği ilkeler ve en nihayetinde çağının ya da döneminin değişim ve dönüşümünü gelişmeci bir yaklaşımla yönetebilme yeteneği gibi dinamikler belirleyici olmuştur...

Devamını Kriter sitesinde okumak için tıklayın: Erdoğan Liderliğinin Öne Çıkan Özellikleri

[Kriter, 1 Nisan 2023].