Economics as the Basis of Turkish-German Relations

Strong economic ties continue to constitute the building block of Turkish-German relations today.

More
Economics as the Basis of Turkish-German Relations
Europeans Should Focus On Their Own Problems

Europeans Should Focus On Their Own Problems

The EU countries failed to deal with domestic challenges, and the rise of cultural and moral crises

More

Following the early shock of the neoliberal upsurge, a series of detailed interdisciplinary analyses regarding the development trajectories of the NICs paved the way for the formation of a modern comparative institutional stream in the study of macroeconomic management and development.

It is in the hands of U.S. officials to avoid attacks targeting U.S. missions and citizens. The U.S. should be aware that the support being given to the PYD is also given to the DHKP-C.

This article considers the August 2008 visit to Turkey by Iranian President Mahmoud Ahmedinejad, and analyzes relations between Turkey and Iran in general. The tensions and crises that followed the 1979 Iranian Revolution are briefly presented in order to provide a better understanding of the present state of relations. Then we draw a picture of the situation after the Justice and Development Party (AKP) came to power in 2002, bringing widespread changes to Turkish foreign policy. We also call attention to Turkey’s changing role in the regional balance of power, and to the significance of that role both in Turkey’s relations with Iran and with the United States.

Güvenlik çalışmaları son yıllarda ülkemizde gelişme eğilimi gösteren bir alandır. Güvenliğin alanı, muhatapları, üretimi ve tüketimi ile ilgili yeni bakış açıları devlet eksenli bir güvenlik anlayışından, insan ve toplum merkezli bir güvenlik yaklaşımına geçişin sınırlarını zorlamaktadır. Bu çalışma, geleneksel güvenlik yaklaşımlarının dışında bir bakış açısı ile hem devletin hem de insanların güvenliğinin beraber sağlanmasının önündeki iki açmazı, güvenlik-demokrasi ve güvenlik istikrar ikilemlerini tartışmaya açıyor. Sadece teorik bir analiz sunmuyor, aynı zamanda Afganistan ve Suriye örneklerinde meseleyi inceliyor. Bu coğrafyalarda yaşanan güvenlik sorunlarının uluslararası dengelerin yanı sıra ülkelerin iç sorunlarından kaynaklandığını ileri süren çalışma, bölgedeki sorunlara bakışta okuyucuya yeni bir perspektif sunuyor. “Güvenliksizlik” ihraç etmekle itham edilen bu ülkelerdeki sorunun “kendi evlerine çeki düzen” verme sorunuyla ilintili olduğu alanda yapılan çalışmalarla desteklenerek açıklanıyor.

Fırsatlar ve Korkular Arasında GDO'lar

SETA PANEL Oturum Başkanı:     Bekir S. Gür     Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Konuşmacılar:     Muhammet Şakiroğlu     Kafkas Üniv. Öğretim Üyesi & Bitki Genetiği Uzmanı     Masum Burak     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü     Tarih: 21 Ocak 2010 Perşembe Saat: 16.00 – 17.30 Yer: SETA, Ankara

More
Fırsatlar ve Korkular Arasında GDO'lar
Fırsatlar ve Korkular Arasında GDO'lar

Fırsatlar ve Korkular Arasında GDO'lar

Yeni teknolojilerin toplumsal olarak kabul görmesi ve yaygın olarak kullanılması zaman alan bir süreçtir. Özellikle farmakolojide ve diğer bazı alanlarda hemen hiç bir muhalefetle karşılaşılmaksızın, yoğun olarak kullanılmalarına rağmen tarımsal biyoteknolojinin üretimi olan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), üretimine başlanan 1996 yılından bu yana oldukça tartışılmış ve geniş kitleler nezdinde henüz yeterince kabul görmemiştir.

More

SETA PUBLIC LECTURE by Naser Elmanea, SRPR Date: February 28, 2011 Monday Time: 16.00 - 18.00 Venue: SETA, Ankara

Turkey has refreshed its social and historical memory of each and every country that experienced change and revolution.

The final leg of support for the Syrian Ba’ath regime’s geopolitical comfort zone was the political climate generated by the other dictatorships in the area.

By creating restricted political openings, as was the case in the early 1990s, the king intended to coopt some opposition parties, which had been previously excluded from the political system.

The biggest struggle of Turkish politics today takes place between those who have lived the 1990s and those who have gone through the 2010s. Not only are their visions of the future but also their perceptions of power are in conflict.

What is the role of the Security Sector in triggering the Arab-Majority Uprisings? What kinds of obstacles is Security Sector Reform facing? What steps need to be taken in order to facilitate Security Sector Reform?