SETA > Enerji |
Doğal Gazda Kaya Gazı Hamlesi

Doğal Gazda Kaya Gazı Hamlesi

Türkiye’nin doğal gaz üretimi ve tüketimi ne durumdadır? Dünyada kaya gazı üretimi ne durumda ve bu üretimin sağladığı faydalar nelerdir? Türkiye’nin kaya gazı potansiyeli ve bu alandaki faaliyetleri nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir
Enerji ithalatı Türkiye’nin dış ticareti ve ödemeler dengesinde en fazla paya sahip olan kalemlerden biridir. Birincil enerji tüketiminde en fazla payın petrol ve doğal gaza ait olması ve bu kaynakların sınırlı düzeydeki üretimi Türkiye’nin ekonomisi kadar enerji arz güvenliği için de riskli bir durum oluşturmaktadır. Bu durumun giderilmesi, tüketilen enerji kaynaklarının mümkün olan en yüksek düzeyde yerli ve milli üretimle karşılanması, enerji arz güvenliğinin artırılması ve her yıl enerji ithalatı için ödenen faturanın düşürülmesi için Nisan 2017’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Milli Enerji ve Maden Politikası”nı kamuoyu ile paylaşmıştır. Politikanın sacayağını oluşturan “arz güvenliği” ve “yerlileştirme” ile doğrudan, “öngörülebilir piyasa” ile ise dolaylı olarak bağlantılı olan petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması ve madencilik sektörünün geliştirilmesi stratejileri benimsenmiştir. Bunun için de karalarda ve deniz yetki alanlarında fosil enerji kaynaklarının arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinin artırılması hedeflenmiştir. 2017’den bu yana yürütülen çalışmaların Milli Enerji ve Maden Politikası’nın birer ürünü olduğu söylenebilir... Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.