SETA > 5 Soru |
Devrimden Darbeye Mısır

Devrimden Darbeye Mısır

25 Ocak 2011'de başlayan Mısır'daki dönüşüm sürecini ve 3 Temmuz 2013'te Muhammed Mursi'nin görevden alınmasıyla gerçekleşen askeri darbeyi daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA'da yayımlanan Mısır raporlarını bir arada sunuyoruz.

29 yıl 120 gün süren Mübarek rejiminin ardından 5. Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi sadece ilk sivil Mısır lideri olmadı, aynı zamanda bölgesel dinamiklerin de baştan aşağı yeniden şekilleneceği sürecin güçlenerek devam etmesini sağladı. Mısır müesses nizamı son yarım yüzyılda büyük ölçüde 'bölgesel düzen' ile ülke içerisinde 'demir yumruk' yönetiminin oluşturduğu makasta varlığını sürdürmekteydi.

Mısır rejimi, Arap isyanlarının Kahire ayağının biyo-siyasal ömrünü tamamlamış olan Mübarek'in 'kurban verilmesiyle' hitama ereceğini düşünüyordu. Mübarek gidecek, müesses nizam kısmi bir iktidar paylaşımıyla yoluna devam edecekti.

Yapılan seçimlerde Hürriyet ve Adalet Partisi ile Nur Partisi’nin meclisin ezici çoğunluğunu ele geçirmesiyle ilk şoku yaşayan Mısır askeri yönetiminin, aslında oldukça soğukkanlı tepkiler verdiğini söylemek mümkündür. Bu durumun hikmeti daha sonra anlaşıldı. Meclisin varlığını fazlaca ciddiye almayan Mısır rejiminin varlık yokluk mücadelesi olarak gördüğü makam cumhurbaşkanlığıydı.

Başkanlık seçimleri öncesi Mısır vesayet rejimi, hala açıklanması zor bir metotla, bir idare mahkemesi kararıyla anayasa komisyonunu feshetti. Ardından da daha radikal kararlar geldi. Mini bir darbe ile meclis feshedildi, cumhurbaşkanlığının yetkileri tırpanlandı.

25 Ocak 2011’den bu yana gerçekleşen, anayasa komisyonunun feshedilmesi, cumhurbaşkanı adaylıklarının iptali, meclisin ve Mursi’nin yetkilerinin kaldırılması, her atamaya ve ekonomik kararlara yapılan müdahalelerle süren darbe teşebbüsleri, 3 Temmuz’da ordunun yönetime el koymasıyla son halkasına ulaştı.

Mısır’ın seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesine neden olan 3 Temmuz Askeri Darbesi’nden 10 ay sonra ise Mısır yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.  Mısır Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimlerde 3 Temmuz Darbesi’nin baş mimarı eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Aldulfettah El Sisi ile Halk Akımı Platformu Başkanı Hamdin Sabbahi cumhurbaşkanı olmak için yarışacaklar.

Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan dönüşüm sürecinden 3 Temmuz 2013 Askeri Darbesi’ne, oradan ise 26-27 Mayıs 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine uzanan yolu daha iyi okumak için SETA uzmanlarının analizlerini bir arada sunuyoruz.


Mısır'da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya
Ramazan Yıldırım, Tarık Abdulcelil
6 Ocak 2012

Siyasi partiler, siyasal aktörler, kurumlar ve medya organları hakkında bilgilere yer verilen çalışma, Mısır’daki hızlı değişimi daha iyi okumak için önemli bir rehber niteliğinde. 

25 Ocak'tan Yeni Anayasa'ya: Mısır'da Dönüşümün Anatomisi
Selin M. Bölme, Müjge Küçükkeleş, Ufuk Ulutaş, Taha Özhan, Nuh Yılmaz, Yılmaz Ensaroğlu
22 Nisan 2011

"Yeni Mısır”, ordu ile ülkedeki muhalif siyasal aktörler arasındaki “müzakere” sürecinin sonucunda şekillenecek.
30 yıldır otokratik bir şekilde ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek, iki hafta baskılara dayandıktan sonra, toplumsal baskının had safhaya ulaşmasıyla, 11 Şubat 2011 tarihinde görevini bırakmak zorunda kalmıştır. Gücü ve otoriter yönetimi, arkasına aldığı ABD ve Mısır ordusu desteği ile yıkılmaz diye bakılan Mübarek’in 18 gün gibi kısa sürede sonunun gelmesi şaşkınlık yaratsa da aslında Mısır’daki devrim süreci Tunus’ta Bin Ali devrilmeden ve Tahrir Meydanı’na göstericiler inmeden çok önce başlamıştır. Başta Müslüman Kardeşler olmak üzere bu süreçte 2000’lerden itibaren örgütlenmeye başlayan muhalefet, etkin teknoloji kullanımlarıyla organize olan gençlik hareketleri, 2004-2008 arası binlerce grev gerçekleştiren işçiler ve protestoları bastırmayarak devrime destek veren Mısır ordusu belirleyici olmuştur. 

Mısır Dış Politikası: Dünü, Bugünü, Sorunları
Mehmet Özkan, 14 Mart 2014

Analiz en temelde Mısır dış politikasının ana sorununu tanımlamayı ve sonrasında Filistin meselesi üze¬rinden bu konuyu belirli bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.

Bugünkü Mısır’ın en temel sorunu iç politikada yaşanan hızlı gelişmeler ve istikrarsızlıklar olarak değerlendirilse de, Arap dünyasında ve Mısır’da yaşanan devrim dış politika bağlamında yeni ufuklar ve sorunlar ortaya çıkardığı gibi, bölge ve ötesi için de yeni imkânlar sunmuştur. Mısır dış politikasının tarihten beri karşılaştığı en temel sorun, birçok kültürel havzanın kesişme noktasındaki bir ülkenin dış politikasının, bu zenginliği tutarlı bir şekilde yansıtıp yansıtamadığı sorunu oldu. Eğer üçlü kimlik yapısını oluşturan Arap, Afrikalı ve Akdeniz kimliğini tutarlı ve koordineli bir şekilde dış politikasına yansıtamaz ve bu çerçevede bir politika belirleyemezse, Mısır dış politikası kısa dönemli başarılı olsa bile uzun vadeli sonuçları itibarıyla başarısız olmaya mahkûm gözükmektedir.

Mısır’da Askeri Darbe Sonrası Süreç ve Yeni Anayasa
İsmail Numan Telci, 07 Mart 2014

Analizde, Mursi dönemi anayasası, Mübarek dönemi anayasası, Mursi döneminde hazırlanan ve darbe yönetimince kabul edilen anayasaların yazım süreçleri ve içerikleri inceleniyor.

Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013’te askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılması, Mısır’da 25 Ocak 2011’deki devrimin ardından gerçekleşen dönüm noktalarından birisidir. Eski rejimin destekçileri ile devrimin gidişatından memnun olmayan iç ve dış aktörlerin arka çıktığı Mısır ordusunun bu hamlesi neticesinde devrimin demokratikleşme anlamındaki kimi kazanımları ciddi anlamda tehlikeye girmiştir. Bu durum askeri yönetimin atadığı geçici cumhurbaşkanının, darbeyi düzenleyen kadroların direktifleri doğrultusunda yeni bir anayasa hazırlanması talimatını vermesiyle geri döndürülemez bir sürece evrilmiştir. Hızlıca işletilen bu yol haritası bağlamında Anayasayı Hazırlama Komitesi darbe destekçisi figürlerden oluşturulurken, askeri yönetime karşı gelen veya Müslüman Kardeşlere yakın olabilecek tüm aktörler sürecin dışında tutulmuşlardır. Mursi’nin görevden alınmasını ve demokratik haklarının çiğnenmesini kabullenmeyen milyonlarca Mısırlı, anayasa yazım sürecine de karşı gelerek sürekli düzenlenen protestolarla bu muhalefeti canlı tutmuştur.

Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa Arayışı
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 
5 Şubat 2013

Analizde, Mısır’da yapılan anayasal düzenlemelerin nedenleri inceleniyor ve Cumhurbaşkanı Mursi’nin göreve geldiği 30 Haziran 2012’den beri izlediği politika değerlendiriliyor.

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından, 22 Kasım 2012’de yeni anayasal düzenlemelerin ilanı, beraberinde büyük tartışmaları da getirmiştir. Dünya kamuoyunun Gazze’de sağlanan ateşkes ile ilgilendiği bir dönemde hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan yeni kararlar, beklentilerin çok üstünde bir tepkiyle karşılanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin Mısır Parlamentosu’nun alt kanadı Şura Meclisi ve Anayasa Komisyonu’nu fesh edeceği yönündeki istihbarat bilgileri çerçevesinde yapıldığı açıklanan yeni düzenlemelerin, genel itibarla kabul görmesi beklenirken, tam tersi etki yapmış ve bir araya gelmesi asla mümkün görülmeyen muhalefetin bütün unsurlarını bir çatı altında birleştirmiştir. 

Mısır Siyasi Haritası
Ramazan Yıldırım, Tarık Abdulcelil
15 Eylül 2012

Mısır’daki gelişmelerin hangi yönde evrileceğinin değerlendirebilmesi açısından eski ve yeni siyasi aktörlerin incelenmesi yararlı olacaktır. 

Mısır’da Sonucu Belli Seçim
Taha Özhan, 29 Mayıs 2014

Sisi’nin Amerikan siyasi desteği, Körfez finansmanı, Baltacı şiddeti ve liberallerin söylem meşruiyeti sağlamasıyla gerçekleştirdiği darbenin ürettiği seçimlerden umutlu olmak için bir sebep bulunmuyor.

5 SORU: Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 28 Mayıs 2014

Mısır’da Cumhurbaşkanlığı Seçimini öne alarak 3 Temmuz sürecinin en önemli adımını atmayı planlayan Mısır yönetimi, halkı sandık başına gitmeye ikna edemedi.

Mısır'da Seçimler ve İhvan'ın Geleceği
Burhanettin Duran, 13 Mayıs 2014

Mayıs sonuna doğru Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Her seçim yeni, taze bir soluktur demokrasilerde. Ancak bugün Mısır, Tahrir'in özgürlük havasında seçimlere gitmiyor. İdam kararlarının ve İhvan'a yönelik cadı avının eşliğinde kapalı devre seçimlere tanık olacağız. Bu seçimler de demokrasiye geçişi mümkün kılamayacak.

İdam Kararı Sonrası Mısır Senaryoları
Can Acun, 03 Mayıs 2014

Minya Ceza Mahkemesi'nin 528 darbe karşıtı gösterici hakkında yaklaşık bir ay önce verdiği idam kararının dehşeti hafızalarda yerini tutarken, yine aynı mahkeme ve hâkim tarafından 683 kişiye verilen idam cezası Mısır'ı yeniden, derinden sarstı. Ülkede darbe karşıtı gösteriler ve siyasi/ iktisadi kaos devam ederken, darbe mahkemelerinin siyasi olarak verdiği kitlesel idam kararları ne anlama geliyor sorusu bu bağlamda tezahür etmiş durumda. Darbe aktörlerinin şimdiye kadar attıkları irrasyonel adımlardan ötürü zihin dünyalarına tam anlamıyla erişmek mümkün olmasa da, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir biri ile tezat içinde iki farklı senaryo üzerinden idam kararlarını okumak mümkün olabilir.

Mısır’da Ümidi Askıya Alan 529 İdam Kararı
Ramazan Yıldırım, 14 Nisan 2014

Yargının, en mahir sihirbazlara taş çıkartırcasına hakikatleri tersyüz eden kararlar alması, Minye’de meydana gelen bir olaydan dolayı 529 kişiye idam cezası vermesi garipsenecek bir durum olmaktan çıkmıştır.

Bölgesel Statüko ve Mısır
Taha Özhan, 11 Nisan 2014

Sisi cumhurbaşkanlığı sırasında idam kararlarını bir pazarlık unsuruna dönüştürmek istiyor. Ama meselenin tek boyutu bu değil. Aynı zamanda idamların gerçekleşmesini ve ağır bir cezanın verilmesini de istiyorlar.

Mısır’da İnsanlığın İdamı
Ufuk Ulutaş, 11 Nisan 2014

Mısırlılar, idamların çoğunun uygulanmayacağı fikrinde. Uygulansın veya uygulanmasın, bu idam kararlarının hukuk dışı olduğu ve darbe yönetiminin hiçbir demokratik meşruiyetinin olmadığı gerçeğini değiştirmez.

Mısır Darbecilerinin Sürdürülemez "Tedip" Siyaseti
Can Acun, 29 Mart 2014

Üniversitelerdeki gösterilere sadece darbe karşıtı Ulusal Koalisyon'un destekçileri değil aynı zamanda daha önce 30 Haziran sürecinin yanında yer almış liberalseküler gençlik örgütleri de iştirak ediyorlar.

5 SORU: Ensar Beytil Makdis Örgütü
Can Acun, 12 Şubat 2014

Mısır’da 3 Temmuz Darbesi'yle birlikte toplum ikiye bölünürken, bu süreçte darbe yönetimine karşı silahlı mücadele metodunu benimseyen Ensar Beytil Makdis gibi direniş örgütleri adlarını her geçen gün daha fazla duyurmaya başladı.

Mısır’da Darbenin Trajedisi: Devrimi Hafife Almak
Veysel Kurt, 10 Şubat 2014

Mısır halkının 25 Ocak devrimi ile kurtulmaya çalıştığı tüm parametreler bugün yegane seçenek olarak karşılarına çıkmaktadır. Devrimi “İhvan tehlikesinden kurtarmak” söyleminin, sürecin bütün günahlarını İhvan yönetimine yıkmanın hiçbir rasyonalitesi yoktur.

Bir Mısır Gerçeği: 42 Yıldır Mısır’ı Yöneten “Menufiyeliler”
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 05 Şubat 2014

Mısır’da polis, istihbarat, ordu, medya ve üniversite gibi stratejik yerlerde çalışan ve Mursi’nin bir yıllık iktidarı dışında 42 yıl boyunca ülke yönetiminde etkili olan Menufiyelilerin daha yakından tanınması gerekiyor.

Mısır'da Meşruiyet Krizi ve Kaos
Can Acun, 26 Ocak 2014

Mısır'daki referandum, Müslüman Kardeşler'in halk nezdinde bir karşılığı olduğunu göstermesi açısından önemli. Asıl önemlisi, liberal-sol-laik-İslamcı-Nasırist her kesimden gençlerin yeni anayasayı boykot etmesi.

Devrim’in 3. Yıldönümü: Mısır’da 25 Ocak Alarmı
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 24 ocak 2014

Mısır’da, 25 Ocak Devrimi’nin üçüncü yıldönümü öncesinde terör eylemlerinin artması nedeniyle endişeli ve gergin bekleyiş başladı.


 

Mısır’da Eskiye Doğru Yeni Adım: Darbe Anayasası
Veysel Kurt, 20 Ocak 2014

Mısır’da siyaset, doğrudan askeri bürokrasinin kontrolü altına girdi. Askeri bürokrasinin göstermelik törenlerle yönetimi sivil iktidara devredecek olması bu gerçeği değiştirmeyecek.

Karşılaştırmalı 2012 ve 2014 Mısır Anayasaları
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 16 Ocak 2014

Mısır’da 2012 Anayasası daha çok başkanlık sistemi ağırlıklıydı. 2014 Anayasası ise karma yönetim sistemini benimsiyor.

Türkiye-Mısır: Milli Aktörler ve Yargı Cuntası
Ufuk Ulutaş, 29 Aralık 2013

Türkiye’de, Mısır’daki gibi adalet katlediliyor, tüm halkın yargıya olan inancı katlediliyor. Aynı zamanda ekonomimiz ve siyasi istikrarımız katlediliyor. Bölgesel mühendislik ve grup çıkarları uğruna Türkiye ve siyaset hedef alınıyor.

Mısır’da Asker-Yargı-Polis Devletini Kurumsallaştıran Yeni Anayasa
Can Acun, 28 Aralık 2013

Mısır'da şimdi paradoksal şekilde tamamen seküler, liberal ve Nasırcı pozisyonlar tarafından domine edilerek darbe sonrası süreçte sivil siyasetin alanını daraltan ve Asker-Yargı-Polis devletinin kurumsal alt yapısını oluşturan yeni bir Anayasa var karşımızda.

İhvan Neden ‘Terör Örgütü’ İlan Edildi?
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 26 Aralık 2013

İhvan’ın terör örgütü olarak ilan edilmesi, Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz’dan bu yana alınan en radikal kararlardan birisi olarak nitelendiriliyor.

İhvan ve Devrimci Gençliğin Fülul ile İmtihanı
Can Acun, 09 Aralık 2013

Darbe her geçen gün faşizan yüzünü gösterirken, İhvan ve Devrimci Gençlik Hareketleri geçmişi kenara koyup darbeye karşı birlikte hareket etmelidirler. Her iki tarafın da faşist rejimi ve aktörlerini daha iyi tanımaları ve siyaseten önemli bir tecrübe kazanmaları maslahatlarınadır.

Mısır Yönetimlerinin Kasım Kâbusu
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 02 Aralık 2013

Mısır yönetimleri için Kasım ayı iki yıldır kâbusa dönüşüyor. Son iki haftadır Mısır’da yaşanan gelişmeler, Mursi tarafından 2012 Kasım’ında ilan edilen Anayasa Deklarasyonu’ndan sonraki süreci hatırlatıyor.

5 Soru: Mısır’da Darbe Karşıtı Gençlik İsyanı
Can Acun, 26 Kasım 2013

Can Acun: Mısır’da 18-30 yaş arası 25 milyon civarında gencin çok büyük bir kısmının işsiz ve öfkeli olduğunu dikkate aldığımızda, darbe aktörlerini çok zor günler bekliyor diyebiliriz.

19 Kasım: İhvan’ın “Devrime İhanet” İddiasıyla Yüzleşme Günü
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 19 Kasım 2013

Muhammed Mahmud Olayları’nın ikinci yıldönümünde yapılacak gösteriler, iki yıl önceki olaylarda yer almayan İhvan için hatasını telafi şansı sunuyor.

Mısır’ı Kilitleyen “Mursi Davası” Başlıyor
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 03 Kasım 2013

Mısır’da 3 Temmuz Darbesi’yle yönetimden olan Cumhurbaşkanı Mursi ve İhvan yöneticilerinin yargılanacağı duruşma 4 Kasım’da başlıyor. Muhalefet, haftayı “Halk İradesinin Yargılanış Haftası” ilan etti.

İhvan - Asker İlişkilerinin Kritik Dönemeçleri
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 24 Ekim 2013

Mısır’da Müslüman Kardeşler ile ordu arasında 1938 yılında başlayan ve konjonktürel olarak değişim gösteren ilişkiler boyunca ne İhvan devleti ne de devlet İhvan’ı değiştirebildi. İlişkilerin gelecekte ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Mısır’da Neler Oluyor?
Ufuk Ulutaş, 07 Ekim 2013

Durum öyle bir noktaya geldi ki; İstanbul’da sadece İhvan’dan oldukları suçlamasıyla Mısır’dan kaçanları değil, Mısır’dan kaçan eski “darbe destekçilerini” de görür olduk.

Mısır Siyasal Çıkmazı
Taha Özhan, 30 Eylül 2013

Darbeciler, İhvan'ı yasaklamak ve darbe yönetimi altında darbenin komutanının aday olduğu bir seçimle Sisi'yi Cumhurbaşkanı seçmek planlarıyla aslında Türkiye modelini uygulamak istiyorlar.

İhvan Neden Yok Edilemez?
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 24 Eylül 2013

İhvan’ın faaliyetlerinin sadece Mısır’da ve belirli bir süre durdurulabileceğini yargıçlar da gayet iyi bildiklerinden, Cemaat’i değil faaliyetlerini yasakladılar. Çünkü İhvan, 70 küsur ülkede fiili olarak “İhvan” adıyla örgütlenmiş bir “dünya markası”dır.

Mısır, Suriye, Bölgesel Düzen ve Türk Dış Politikası
Talip Küçükcan, 23 Eylül 2013

Kendi içinde demokratikleşen, vesayet ve müesses nizam ile mücadele veren, darbe mirası kalıntılardan kurtulmaya çalışan bir hükümetin bölge ülkelerindeki benzer toplumsal talepleri ve süreçleri desteklememesi düşünülemez.

Mısır'da Darbe ve Direniş
Can Acun, 31 Ağustos 2013

Darbe karşıtları verdikleri mücadele ile darbecileri devirememiş olsalar da darbeciler için mevcut durumu sürdürülebilir olmaktan çıkarmış durumdalar.

Esed-Sisi Katliamları
Taha Özhan, 24 Ağustos 2013

Putin'in Esed'i varsa Amerika'nın da Sisi'si var. Rusya, Suriye'deki katliamlara 'terörle mücadele' derken, Amerika Mısır'daki darbeye en üst düzeyden 'demokrasinin restorasyonu' demekte.

İhvan Mürşidi’nin Tutuklanmasının Anlamı
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 20 Ağustos 2013

Müslüman Kardeşler Mürşidi Muhammed Bedii, bu sabah saatlerinde İhvan yöneticilerinden Yusuf Talat ve 6 koruması ile birlikte Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınlarında tutuklandı. Bu tutuklama, oldukça derin hesaplar içeriyor.

R4bia Direnişi ve Mısır’da Darbeci Telaş
Ufuk Ulutaş, 19 Ağustos 2013

Geç kalmışlık ve denetici gözler, darbecileri telaşa dolayısıyla yanlış yapmaya sürüklemekte. Her geçen gün dozunu artırdıkları ve bir gün hesaba çekilecekleri katliamları yaparken, diyalog kapısı kapanmakta, bu yolla kendi hareket alanlarını yine kendileri daraltmakta.

Mısır'da Katliam ve Ötesi
Mehmet Özkan, 17 Ağustos 2013

Mısır'da yaşananlar, İhvan ve darbeciler üzerinden tartışılsa da, aslında konu, nasıl bir vizyonun bölgemizi şekillendireceğiyle doğrudan alakalıdır.

Fulul Darbesinden Katliama Mısır
Ramazan Yıldırım, 17 Ağustos 2013

Müslüman Kardeşler Cemaati, ilk kez darbeye karşı sivil direnişi başlatıp sürdürerek, başta Mısır olmak üzere tüm İslam dünyası adına, yeni bir sınav vermekte ve yeni Mısır'ın geleceğini inşa etmektedir.

Yenilince Çirkinleşmek
Ufuk Ulutaş, 16 Ağustos 2013

Amaç yine aynıydı; yeni bir demokrasi tanımı bulmak. Aranan tanım da aynıydı; seçimlerin yapıldığı ve sonunda İhvan’ın kazanmadığı bir sistem. Bu arada ara tanımları da lügatimize soktular: Demokratik darbe, katılımcı darbe, darbeci liberalizm, liberal katliamcılık...

Mısır’da İkinci ‘Cuma Öfkesi’
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 16 Ağustos 2013

Müslüman Kardeşler ikinci 'Öfke Cuması’nı “Milyonluk Öfke” olarak isimlendirdi. İlk “Öfke Cuması”, 28 Ocak 2011 tarihinde yapılan eylemler için isimlendirilmiş ve Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanmıştı.

İhvan'sız Siyaset Düşünülemez
Mehmet Özkan, 15 Ağustos 2013

Bugün Mısır'da darbecilerin amacı şiddete bulaştırarak İhvan'ı marjinalleştirmek ve bu şekilde siyasette küçük bir aktör olarak tutmaktır. Elimine etmek bu hareketi bitirmez.

5 SORU: Mısır’da Darbecilerin 3. Büyük Katliamı
Ufuk Ulutaş, 14 Ağustos 2013

Ulutaş: Mısır’da yaşanan katliamlar ve tutuklamaların devam etmesi, ülkede siyasi bir çözüm yolunun kapısını kapamış durumda.

Ortadoğu'da Statükonun Bayramı
Ufuk Ulutaş, 12 Ağustos 2013

Nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin bir ucundan tutma telaşı içerisine giren yerli-yabancı aktörler. Kimisi- ABD ve İsrail gibi- bunu açıkça ve umarsızca yaparken; kimileri de- statükocu tüm bölgesel aktörlerin olduğu gibi- bunu “terörle mücadele”, “laiklik elden gidiyor”, “benim alternatifim El-Kaide” veya “İsrail’e karşı direniş” palavralarıyla üstü örtülü bir şekilde yapmaya çalışıyor.

İslami Siyasette Yeni Dönem
Mehmet Özkan, 11 Ağustos 2013

Son aylarda yaşanan olaylar göstermiştir ki İslami siyasal aktörler bundan sonra ancak muktedir olma siyaseti geliştirebildikleri müddetçe siyasal kazanımlarını sağlama alabileceklerdir.

Esed-Sisi Ekseni
Taha Özhan, 10 Ağustos 2013

Suriye krizinde Rusya'nın pozisyonu ile Mısır darbesinde ABD'nin rolü; Baas katliamlarına verdiği destekle İran'ın pozisyonu ile Mısır darbesine kesenin ağzını açan Körfez'in rolü nevzuhur ekseni anlamamız için kilit rol oynayacak.

Rabia ve Nahda’da Üçüncü Katliamın Ayak Sesleri
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 07 Ağustos 2013

Mısır’da bayramdan sonra güvenlik güçlerinin yapacağı tahmin edilen iki meydanı da dağıtma girişiminin, tıkanan sürecin önünü açacağı kuvvetle muhtemel. Ancak olayların hangi yöne doğru evrileceğini kestirmek çok zor.

21. Yüzyıl Sancısı ve Ortadoğu
Taha Özhan, 03 Ağustos 2013

21. yüzyılın en ağır sancılarından biri, 20. yüzyıl boyunca hem Batı'ya hem de onlar adına bölgesel düzenin nöbetini tutanlara konforlu bir jeopolitik dünya vermiş olan Ortadoğu'da statükonun çözülmesi olacak.

Rabiatul Adaviyye Zorla Dağıtılabilir mi?
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 02 Ağustos 2013

Mısır yönetimi, Rabiatul Adaviyye ve Nahda gibi meydanlarda eylemlerin devam etmesini “ülke milli güvenliği açısından ciddi bir tehdit unsuru” olarak algılıyor ve bir an önce boşaltmak istiyor. Peki, bu mümkün mü?

Mısır’da 3 Temmuz Darbesi ve Sina’ya Etkileri
Ahmed Yusuf, 31 Temmuz 2013

Sina bölgesi coğrafi konumu başta olmak üzere birçok yönden Mısır için en önemli ve etkili bölgelerinden biri. Aynı zamanda bir yarımada olan bölgenin, siyasi arenada sürekli sorunlu bir bölge olarak yansıtılmasının perde arkasında birçok neden var.

Türkiye Darbeye Hazırlıksız mı Yakalandı?
Ufuk Ulutaş, 19 Temmuz 2013

Çok fazla “Kızıl Orkestra” veya “Ajan Sorge” gibi espiyonaj filmleri izlediğimizden midir yoksa Türkiye dış politikasına henüz değer biçemediğimizden midir bilinmez; hep tarih akıyordur, Türk de bakıyordur.

Mısır’daki Mücadelenin Bölgesel Aktörleri
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 16 Temmuz 2013

Mısır’da yaşananlar sadece bir koltuk mücadelesi değildir. Asıl hedef, Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek yeni bölgesel aktörler vasıtasıyla kurulacak olan ittifakların ve oluşumların önünü kesmektir.

Laiklik Demokrasiyle Uyumlu mu?
Galip Dalay, 14 Temmuz 2013

Mısır’da ordu, yeni doğmakta olan bir demokrasiyi devirirken, demokratik ülkeler neden bu kadar sessizler?

Vesayet Rejiminden Darbeye Mısır
Taha Özhan, 13 Temmuz 2013

I. Dalga ile diktatörleri sahneden çekilmeye zorlayan Arap İsyanları, II. Dalga ile eski düzeni ve müesses nizamları dönüştürme hedefi güdecek.

Mısır’da Çatırdayan Cunta ve Türkiye
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 13 Temmuz 2013

Sadece Mısır halkının değil Mısır elitlerinin de Erdoğan’a sempati duyduğu bir ortamda Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kopmasından bahsetmek gerçekçi olmaz.

Darbe Şapkasından Demokrasi Tavşanı Çıkarmak
Ufuk Ulutaş, 12 Temmuz 2013

25 Ocak Mısır Devrimi’nden sonra aktivizmin, demokratik taleplerin ve sivil aktörlerin kendine güveninin tavan yaptığı bir ortamda bile asker siyaset üzerindeki etkisini azaltmazken; dünyanın açık çek verdiği bir darbeyi gerçekleştiren ordunun, hele muhalefetin siyasi acizliği ortadayken, siyaset üzerindeki hegemonyasından ödün vereceğini beklemek en basit ifadeyle naifliktir. Demokrasiyi ordudan beklemek ise bundan öte bir şey.

ABD Dış Politikasının Bir Darbeyle İmtihanı
Kılıç Buğra Kanat, 10 Temmuz 2013 

Obama yönetimi, Mısır'da bu olaylar sırasında yeniden sergilediği zikzaklarla sadece kafaları karıştırmakla kalmadı, aynı zamanda ayağına gelen büyük bir kamu diplomasisi fırsatını da tepmiş oldu. Tüm Soğuk Savaş tarihinde adı yarı ciddi yarı komplo teorisi olarak darbelerle anılan ABD için Mısır, bu imajı düzeltmek adına altın bir fırsat sunmuştu. 

Kardeşler’e ‘Veto Darbesi’
Ömer Aslan, 9 Temmuz 2013

Mısır’daki darbenin Refahyol ve siyah Türklere yönelik operasyondan farkı, Başbakan merhum Erbakan’ın istifasına karşın Mursi’nin istifa etmemesidir. Bu fark, aktörleri, dış desteği ve sürece yayılması bakımından klasik darbelerin dışında gelişen darbenin klasik darbeler gibi sonuçlanmasını getirmiştir. 

Mısır ve ‘Siyasal İslam’ın Sonu’ Tartışmaları
Neslihan Kurt, 9 Temmuz 2013 

Siyasal İslam’ın Ortadoğu’nun gündemine oturduğu bu sürecin parlayan yıldızı da tahmin edileceği üzere Müslüman Kardeşler oldu. Bu bölgede siyasi olanla dini olanı ayırmak pek mümkün değil. Zira kendisini laik olarak tanımlayan rejimlerde dahi dinin, bilhassa da İslam’ın siyasal yaşamdaki ağırlığı gözden kaçmıyor.

Mısır’da Darbe ve Katliamla Gelen Kırılmalar
Mustafa Raşit Boyraz, 8 Temmuz 2013  

Demokratik meşruiyetlerini sürekli olarak vurgulayan ve etkin bir güç olarak bu meşruiyete dayanan Mursi ve Müslüman Kardeşler, daha önce orduyu siyasetten uzaklaştırmak üzere aldıkları önlemler dolayısıyla da böylesine fütursuz bir müdahaleyi beklemiyorlardı. 

Tahrir Devriminin İntikamı

Ramazan Yıldırım, 8 Temmuz 2013

Bu darbe; yargı, polis, medya ve sermaye çevrelerinin planladıkları ve bir araya gelmesi mümkün olmayan muhalefet güçlerini harekete geçirerek ordunun önüne koydukları sürecin hitama erdirilmesi faaliyetidir.

Fululiberalizm
Taha Özhan, 6 Temmuz 2013

Mısır'da 3 Temmuz akşamı yaşanan askeri darbe, bir buçuk yıldır devam etmekte olan askeri-yargı vesayeti rejiminin son kaba hamlesiydi. Sokakları dolduranlar ve Mısır rejimi, Mübarek'in 29 yıl 120 gün süren iktidarının ardından görevi bırakmasına bambaşka anlamlar atfetmişlerdi. Yıllardır Mısır polis-istihbarat devletinde yaşamak zorunda kalmış olan kalabalıklar, Mübarek'in gidişini bir devrim olarak okuyorlardı. Oysa Mısır müesses nizamı Mübarek'in ayrılışını hiçbir zaman müesses nizamı açısından bir kriz olarak okumadı. Aksine artık taşınamaz bir yükten kurtuluş ve biyo-siyasal ömrünü çoktan hitama erdirmiş olan bir ismin sistemden çekilmesi olarak okudular. Tam da bu bakış açısından dolayı, 11 Şubat 2011 sonrası akıllarında olan tek şey, Mübarek'in olmadığı bir Mübarekizmin vesayet marifetiyle hayata geçirilmesiydi. 

Darbesever Mısır Muhalefeti
Can Acun, 6 Temmuz 2013

Muhalefetin tutumu yalnızca “razılık” durumu ile de izah edilemez. Mısır’ın yedi bin yıllık medeniyet tarihinde halkoyu ile seçilmiş ilk lider olan Muhammed Mursi göreve gelir gelmez, demokratik hiçbir meşruiyetleri olmamasına rağmen, ülke “dinci İhvancılara” bırakılamaz söylemi ile iktidara büyük ortak olmak istediler. Bu arzuları karşılık bulmayınca da, sistemli bir yıpratma kampanyasının içerisinde yer aldılar.

Mısır’da Meşruiyet Savaşları
Ahmet Büyükgümüş, 5 Temmuz 2013

Bugün Mısır’da yaşananlar da İslamcıların meşruiyetinin modern siyaset düşüncesi içinde yarattığı “modernliğin sonucu olan bir patoloji” çelişkisinin Arap Baharı’yla maddi siyaset alanına bir yansımasıdır ve İslamcı olmayan Mısırlı siyasi aktörler siyasal çatışma eksenini meşruiyet üzerinden kurarak bu patoloji söylemini yeniden üretmişlerdir.


5 SORU: Mısır’da Muhtıranın Etkileri
Can Acun, 2 Temmuz 2013

Mısır ordusunun muhtırasına yönelik uluslararası tepkiler şu an itibariyle cılız kalmış durumda. Özellikle demokrasi ve sivil siyaset konusundaki hassasiyetleri ile uluslararası arenada pozisyon üreten Batılı devletlerden herhangi bir olumsuz tepki yok. Tam aksine ABD Başkanı Obama'nın Mursi'ye yönelik “halkın taleplerine kulak ver” çağrısı, bu anlamda, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na baskı niteliğinde. Yine demokrasi ve özgürlükler hamiliğine soyunmuş Batılı STK'lardan da bir tepki gelmiş değil. Onlar da ordunun müdahalesine alkış tutan seküler ve liberal muhalefetin taleplerini meşru gören bir tutum içerisindeler. 


Yeni Bir Kavşakta Mısır Demokrasisi
Furkan Şenay, 3 Temmuz 2013

Mübarek rejimine karşı yapılan devrim sürecinde ortaya çıkan ve devrim sonrası siyaseten başarısız olan seküler ve liberal gruplar sokaklarda. Aynı zamanda ellerini ovuşturarak bu eylemleri güç kazanmak için kullanan ve ‘Fülul’ diye adlandırılan eski rejimin kalıntıları Mursi’ye ve Müslüman Kardeşler’e karşı Tahrir’de muhalif gruplarla birleştiler.

Mursi'nin Bir Yılı ve Güç Mücadelesi
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 2 Temmuz 2013

25 Ocak Tahrir Devrimi'nin intikamı, demokratik süreci baltalama girişimi ve eski rejim kalıntılarının tekrar iktidara dönüşü olarak da yorumlanan bildiri, halkın büyük bir kesimini temsil eden İslami hareketlerin mensupları ve sempatizanları tarafından tepki topladı. Ülkede 2012 yılı başında yapılan parlamento seçimlerinde İslami hareketleri temsil eden partilerin oy oranının yüzde 71 olduğu hesaba katıldığında, bahsedilen kitlenin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.

Mısır’da 30 Haziran Senaryoları
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 1 Temmuz 2013

Mısır’da muhalefet, 30 Haziran merkezli senaryolarını ekonomik gerekçeler üzerine bina etti. Ancak genel olarak ülkeyi bundan sonra bekleyen süreç için öngörüler üç senaryo üzerinde yoğunlaşılıyor. "Ülkemizde gizli parmaklar ve eller dolaşıyor" diyen Mursi, "bu elleri ve parmakları koparacağım" derken, "kimse unutmasın ki Mısır Ordusu'nun da Polis'inin de komutanı benim" dedi.

 

Mısır’da Yeni Bir Devrim Olacak mı?
Ahmed Yusuf, 29 Haziran 2013

‘’Mısır devrimi’’ Hüsnü Mübarek’in gitmesiyle başlamıştı. Mısır’ın iki senedir yaşamış olduğu farklı süreçler ve hâlâ yaşadıkları da devrimin devamı niteliğinde. Bu manada, Mübarek’in iktidardan indirilmesini devrimin tamamlanması değil, bilakis başlangıcı olarak görmek daha doğru bir tespit olacaktır.


30 Haziran, Muhalefetin Mursi’yi Devirmek için Son Şansı
Can Acun, 25 Haziran 2013

Mısır’da 30 Haziran yaklaştıkça gerginlik artıyor. Bunu, Kahire sokaklarında insanların gözlerine baktığınızda da, esnafların dükkânlarına yeni kepenkler taktırdığını gördüğünüzde de anlayabiliyorsunuz.

30 Haziran Öncesi Tehlikeli Gerilim
Abdullah Aydoğan Kalabalık, 25 Haziran 2013

Mısır’da 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı düzenlenecek protestolar öncesi ülkenin önde gelen Şii gruplarından Şiraziye mezhebinin dini lideri Hasan Şehate’nin de aralarında bulunduğu dört Şii’nin Selefilerce öldürülmesi, ülkedeki siyasi tansiyonu daha da yükselteceğe benziyor.

Mısır’da Yargı Süreçleri
Ahmed Yusuf, 13 Haziran 2013

Mısır’da Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle birlikte ülkedeki gelişmeler çok değişken ve kırılgan bir seyir izledi. Toplumun iktisadi iyileşme istekleri başta olmak üzere, bireyin kendini vatanı içinde değerli hissetme ve özgürlük talepleri ayaklanmayı rejimi devirecek kadar etkili kıldı. Tahrir meydanında başlayan Mısır devrimi 18 gün sürdü ancak devrim 30 seneden fazla süren bir mücadelenin getirdiği bir sonuçtu.

Mısır Ordusunun İktisadi Krallığı
Can Acun, 26 Nisan 2013

Bir sosyal mühendislik çalışmasıymışcasına, ordunun finansal harcamalarının denetlenmesi meselesi, Mısır gündeminde bilinçli zamanlamalarla yer bulmaya devam ediyor. Bu seferki zamanlama, yargı bürokrasisine karşı hazırlanan Şura Meclisi’ndeki kanun teklifini hedef alınmış durumda.

Mısır’da Sivil Siyaset-Yargı Denkleminde Taht Kavgaları
Can Acun, 24 Nisan 2013

Son dönemlerde yargı bürokrasisi ile siyasilerin sıklaşan karşı karşıya gelişleri, Mısır’da tamamlanamamış devriminin yarattığı komplikasyonlarla bizi bir kez daha yüzleştirdi. Mübarek ve yakın adamları devrildikten sonra siyaset bir süre boyunca Yüksek Askeri Konsey üzerinden askerler eliyle belirlenirken, yargı bürokrasisi de kendi hâkimiyet alanını iyice genişletti.

Taha Özhan: “Mısır Devrimi yanlış okunuyor” 
Taha Özhan, 1 Şubat 2013

SETA Başkanı Taha Özhan, ikinci yıldönümündeki Mısır Devrimi hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. "Mısır'da sokakları arkana almakla, sokaklardan siyaset yapmak henüz birbirinden ayırt edilmiş değil" diyen Özhan, Mısır'daki devrimin doğru anlaşılamadığını kaydetti.

2012 Mısır'da Böyle Geçti
Abdullah A. Kalabalık, 4 Ocak 2012 / Dünya Bülteni

Mısır'da geçtiğimiz yıl bir çok yenilik yaşandı. Yeniliklerin en önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ardında anayasa refrandumu oldu.

1952 yılında Mehmet Ali Paşa’nın torunlarından Kral Faruk’a karşı Cemal Abdunnasır ve arkadaşları tarafından yapılan Hür Subaylar devrimi’nden bu yana bütün Cumhurbaşkanlarının askeri kökenli olduğu ülkede, vali ve kaymakamların çoğunluğu da polis veya asker emeklilerinden oluşmaktaydı. İstihbaratı da askerlere teslim eden Mübarek yönetimi atamaları, ehliyet ve liyakata göre değil, güvenilirlik ‘ehli sika’ esasına göre yapıyordu. Ama 2012 yılında bu değişti.

"Ya Sancılı Demokrasi Ya Mübarekizm"
Taha Özhan, 9 Aralık 2012 Pazar

Bugün Mısır’da yaşanan tartışma bir içerik tartışması değildir. Her içerik tartışması bağlamıyla beraber yapılmaz zorundadır. Bundan imtina eden her analiz ya cehaletle telif edilebilir ya da niyetinde sorunlar vardı. Alınan kararların fiili darbe halinin devam ettiği Mısır’da alındığını fark etmek için çok derin bir ferasete sahip olmaya da gerek yoktur. Aksine bazı liberallerin kendileri tutamayıp ‘cahil köylüler’ dedikleri, Mısır’da ezici çoğunluğu teşkil eden, İhvan ve etrafındaki toplumsal kesimlerle eski rejimin etrafında bilinçli veya bilinçsiz öbeklenmiş kitlelerin iktidar kavgasıdır. Bu mücadelenin normalleşmiş bir demokratik yarışa dönüşmesi de, istenilen her zaman, meşru zeminlerde özgürce farklı siyasi programların rekabet edebilmesinin yolu da vesayet rejimine son verilmesinden geçmektedir. Apolitik bir diskurla gerçekleşen Mısır devriminin süreç içerisinde yaşaması gereken siyasal gerilim yaşanmaktadır. Bu gerilimin taraflarından İhvan ve bazı liberallerin ortak özelliği tecrübesizlik; eski rejim odaklarının ise en temel özelliği yıllara dayanan siyasal tecrübesidir. İki tecrübesizlik ateşle oynandığını beraberce fark edemezse bir anda Mısır’ı fiili darbe ortamında görebiliriz.

Mursi ve Liberal Mübarekizm
Taha Özhan, 1 Aralık 2012 

Mursi'yi 'geçici yetkilerinden' dolayı Firavun ilan eden Mısır'ın 'liberal' ve eski rejim kalıntılarının; 'Firavun'un iktidar olduğu bir ülkede gösteriler yapıp, medyada özgürce konuşup hatta iktidar partisinin binalarına saldırabildiklerini hatırlatmakta fayda var. Bu açıdan bakınca, meclisin feshini alkışlayan bir liberal mi yoksa vesayetle mücadele eden bir 'firavun' mu daha demokrat sorusunun cevabı tartışmaya değer! Muhtemelen yakın zamanda, "liberallerin" Mısır müesses nizamının 80 yıllık "İhvan sorunsalından" daha ağır bir "İhvan sorunu" nüksedecektir. İhvan'ın ise aynı dönemde kendisinden uzaklaşıp Mısır'la daha fazla meşgul olması da mukadderdir. Bu siyasal makastan çıkacak tek şey sancılı demokratikleşme ve normalleşmedir. Başka bir deyişle ise "liberaller" daha fazla "cemaatleşirken"; İhvan daha fazla "kitleleşecektir". Liberallerin iddia ettiği gibi Mursi'den bir 'firavun' çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki birkaç ayda alacağı kararlarla göreceğiz. Ama 'liberallerden' çok rahat bir Mübarekizm çıkabileceğini geçen hafta görmüş olduk!

Mursi'nin Son Kararları ve Tepkiler
SETA, 23 Kasım 2012

Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi sözcüsü Yasir Ali tarafından dün kamuoyuna duyurulmuş olan Anayasa Beyannamesi ülkede tartışmalara ve tepkilere neden oldu. 

Mısır-Türkiye Ekseni
Taha Özhan, 17 Kasım 2012 / Sabah Perspektif

Mursi'nin hızlı başlangıç performansı bu kararlarla beklentiyi de gereğinden fazla yükseltmiş oldu. Oysa Mısır müesses nizamı bütün ağırlığıyla Mursi yönetimini defansta beklemekteydi. Son tahlilde, Mısır bürokrasinin kahir ekseriyeti için Mursi, seçimleri Ahmet Şefik'i yenerek kazanan liderden başkası değildi. Askeri-Yargı Kompleksinin Mısır versiyonu olan HSYK sahneye çıkmakta gecikmemişti. Mursi'nin görevinden azlederek Vatikan'a sefir atadığı Abdülmecit Mahmut 'Mısır HSYK'sının bastırmasıyla yerini korumuş oldu. 'İdeolojisi olmayan' askeri vesayetle mücadelede fazlaca sorun yaşamayan Mursi'nin, ideolojik ve sınıfsal pozisyonu olan yargı ve bürokrasi ile çetin bir mücadeleye girmesi mukadderdir.

Yeni Mısır ve Suriye
Taha Özhan, 1 Eylül 2012 / Sabah Perspektif

Mısır'da ve Batılı odaklarda tıpkı beş altı yıl önce Erdoğan'a yöneltilen "eksen kayması" suçlamalarının gölgesinde İran'a gelen Mursi'yi "ABD adına hareket etmekle" suçlayan aklın Suriye meselesini ne kadar olgun ele alabileceği ortadadır.

Mısır, 'Sivil Darbe' ve Liberal Trajedi!
Taha Özhan, 18 Ağustos 2012 / Sabah Perspektif

Mursi seçimi kazanınca ilk duyduğumuz 'peki geriye kalan %48 ne olacak?' soruları oldu. Hemen ardından her hangi bir siyasal denklemin en doğal unsuru olan 'kutuplaşma' tartışması başlatıldı. Şimdilerde ise "Nil'de yeni Tahran" analizleri, 'sivil dikta' karartmasıyla beraber servis edilmeye başladı. Yakında "eksen kayması" tartışmaları da başlayacaktır! Bütün yaşananlardan sonra temel sorumuz ya da dilemmamız şu heralde: Mısır'ı Mısır'da yaşanacaklardan mı yoksa Türkiye'de yaşanmış olanlardan mı takip etmeliyiz?

Arap Baharı'nın Mısır İmtihanı Başladı
A. Aydoğan Kalabalık, 30 Haziran 2012 / Sabah Perspektif

Mursi'yi bekleyen onlarca sorun var. 25 Ocak Devrimi'nin dinamiklerini oluşturan ve devrim esnasında atılan 'ekmek, özgürlük, saygınlık ve toplumsal adalet' sloganlarıyla özetlenen beklentileri yerine getirmek durumunda. Üstelik bunları yaparken, 60 yıllık askeri rejimler tarafından uygulanan politikalar nedeniyle yüksek mevkilere yerleştirilen asker ve polis kökenli bürokratlar ile çalışmak zorunda kalacak. Öte yandan, eski rejimin kadrolarının, 80 küsur yıldır yasaklı bir yer altı örgütü olarak gördükleri Müslüman Kardeşler'in ileri gelen yöneticilerinden birisi olan yeni Cumhurbaşkanı ile ne derece uyumlu çalışabileceklerini şimdiden tahmin etmek de oldukça zor.

Fulul' ile Yeni Düzen Arasında Mısır Seçimleri
Taha Özhan, 26 Mayıs 2012 / Sabah Perspektif

Kontrol' Mübarek dönemine ait ya da hali hazırda askeri yönetim tarafından uygulanan bir siyasal teknolojinin ismidir. Seçimle iktidara gelmiş ve yine seçimle cumhurbaşkanlığı kazanacak olan bir siyasal aktöre en son atfedilecek şey 'kontrol'dür. İhvan yaşanan ve dozajı artacak bu tartışmalarda özür dileyici bir siyasal dilden uzak kaldığı sürece yeni Mısır'ın yeni aktörü olacaktır. Aksi takdirde, Fulul ile Batı arasına sıkışmış bir siyasal yapıya dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Mısır ve Vesayet Sancıları
Taha Özhan, 28 Nisan 2012 / Sabah Perspektif

Vesayet rejimi tarafından dayatılmaya çalışılan "Mübareksiz bir Mübarekizm" eski düzenin aparatlarını kullanarak son birkaç haftada olduğu gibi bazı taktik kazanımlar sağlayabilir. Ama orta ve uzun vade milletin iradesi karşısında Mübarek siyasi dünyasına ait aktörlerin de, eski düzeni eleştiren ama seçimlerin sonucunu sindiremeyen liberal şımarıklığın da direnme şansı bulunmamaktadır. 

Mısır Seçimleri (gibi!)
Taha Özhan, 14 Ocak 2012 / Sabah Perspektif

Seçimlerden "Yeni Mısır"ın çıkmasını beklemek naiflik olur. Lakin seçimler, hangi aktörlerin Yeni Mısır'ı kuracağını, hangi aktörlerinse bu rolü üstlenemeyeceğini ortaya koyacaktır. Mısır'ın istikrara kavuşma sürecinin kısa olmayacağı aşikârdır. Bu sürecin uzayacağına dair her işaret, sorumluluktan kaçmayacak aktörleri daha da güçlendirmektedir. Bu noktada Hürriyet ve Adalet partisinin şansı yüksek görünmektedir. Bu sadece İhvan'ın yıllardır sürdürdüğü mücadeleden de kaynaklanmamaktadır. Mısır ölçeğindeki bir ülkede kitlelerin ilk baktıkları adres istikrar ve sorumluluk alabilecek aktörlerdir. Mısır ağır ekonomik kriz ve vesayet rejimi altında demokratikleşmeye çalışmak zorundadır ve Yüksek Askeri Konseyin (YAK) bütün "azametine" rağmen Mısır'ın bugün içine düştüğü siyasi ve ekonomik girdap karşısında ne kadar zayıf bir aktör olduğunun herkes farkındadır. Bütün bu faktörler göz önüne alındığında yeni Mısır'ı inşa etmeyecek olsa da ilk adım olan seçimlerin kazasız belasız atlatılması bile şu an için önemli bir başarıya dönüşmüş durumdadır. 

Tahrir’den Parlamentoya Mısır Seçimleri
Furkan Torlak, 8 Aralık 2011

Arap Baharı’nın Tunus’tan sonra ikinci durağı olan Mısır’da normalleşme yolundaki ilk adım geçtiğimiz hafta atıldı ve Mısır yaklaşık 2,5 ay sürecek bir seçim sürecine girdi.

Mısır'da 'Tunusami'
Taha Özhan, 12 Şubat 2011 / Sabah Perspektif

Mısır güvenlik aparatının suskunluğunu, İhvan'ın ise meydanlara inmesini sadece 'Tunusami'nin kontrol edilemeyen etkileri şeklinde açıklamak yeterli değil. Mısır'da yaşanan gelişmeleri Mübarek üzerinden okumak neredeyse anlamsız bir uğraştan ibaret. Nihayetinde, Mübarek bizatihi bir gücü veya bir değeri temsil etmiyor. Aksine, bölgesel düzen içinde bir gücün neferini temsil ediyor. Bu gücün ya da düzenin ismi 1978 Camp David düzenidir. Bu düzenin tartışılmasını engelleyeceği garantisini veren herhangi bir isim, Mübarek kadar merkezi bir güç olabilir. 

Mısır'ın 14 Mayıs'ı mı, 27 Mayıs'ı mı?
Hatem Ete, 3 Şubat 2011 / Sabah Perspektif

Mısır'ın geleceğini belirleyecek soru, Mısır'daki otoriter rejimin 14 Mayıs deneyimini yaşa(t)mamak için dayatacağı 27 Mayıs düzenine muhalefetin direnip direnemeyeceğidir.

Etiketler »