Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijitalleşme Süreçlerine Destek Vermeye Devam Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayiinin farklı kollarına adapte ederek özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA Vakfı tarafından düzenlenen Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu’na video mesaj gönderdi.

Türkiye Yüzyılı’nın, Türk milletin asırlık ortak hayallerinin bir ifadesi, geleceğin milli vizyonu, amaçları, politikaları, hedefleri, plan ve programlarının bütüncül bir ifadesi olduğunu belirten Oktay, Dijitalin Yüzyılının ise istikrarın, kalkınmanın, inovasyonun, verimliliğin yüzyılı gibi Türkiye Yüzyılının temel boyutlarından biri olduğunu ve dijitalleşmenin, Cumhuriyetin yeni asrında, güçlü Türkiye’yi perçinleyecek alanların başında yer aldığını ifade etti.

Oktay, dijital teknolojilerde ve dijital dönüşümde yerli-milli çabalarla öncü olmak istediklerini dile getirerek, “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bürokrasinin azaltılması ve e-Devlet çalışmaları, milli yapay zeka stratejimiz, siber güvenlik ve blokzincir gibi alanlarda yerli adımlara verdiğimiz desteklerle Dijitalin Yüzyılı perspektifinin altyapısını ilmek ilmek dokuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kritik bir unsur olarak görüyoruz”

Dijital Dönüşüm Ofisini oluşturarak dijital teknolojilerle ilgili çalışmaların koordinasyonunu tek çatı altında topladıklarını belirten Oktay, Dijital Türkiye çalışmaları çerçevesinde, e-devlet, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurul toplantılarıyla, dijital alanda tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların nezdinde daha güçlü Türkiye’nin zeminini ve büyük veriyi geliştirdiklerini anlattı.

Oktay, Türkiye Yüzyılına “merhaba” derken dijitalleşmede boyut atlayacakları yeni bir zirvede bulunduklarını belirterek, “Dijitalin Yüzyılı, yenilikçi teknolojilere yerli imkanlarla hızla uyum sağlayan, elektronik hizmet sunumunda küresel rekabet gücü yüksek, çevik veri yönetişimiyle işleyen, dijitalleşmede katılımcılığı ve insan odaklı yaklaşımı merkezine alan Türkiye’nin vizyonudur. Dijitalleşmeyi kamu hizmetlerinin sunumundan eğitime, iklim değişikliği ile mücadeleden afet konusundaki çalışmalara varıncaya kadar hemen hemen tüm alanlarda kritik bir unsur olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Bu doğrultuda, sahip olunan büyük veriyi anlamlandırarak değere dönüştüren çalışmalarla vatandaşın ve kamunun kullanımına açtıklarını kaydeden Oktay, kamusal hizmetlerin veri odaklı ve daha isabetli olmasını sağlayarak, karar destek mekanizmalarıyla, teknolojinin nimetlerini daha geniş bir tabana yaydıklarını, e-Devlet sisteminin, vatandaşın hayatını kolaylaştıran hızlı, doğru ve güvenilir bir karar destek sistemine dönüştüğünü söyledi.

Oktay, e-Devlet kapısının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktan öteye giderek, vatandaşı içine alan ve onunla bütünleşen bir yaklaşımla yoluna devam ettiğine işaret ederek, dijital devlet hizmetlerinin eğitim, sağlık, adalet, iş hayatı ve sonrasındaki emeklilik gibi tüm yaşam döngüsü boyunca insan hayatının merkezinde olacağını vurguladı.

Geleneksel kamu hizmeti sunumunda tüm kurumların, yapay zeka destekli e-Devlet altyapısını kullanacağını, bu sayede vatandaşların, Türkiye’nin hangi ilinde ya da ilçesinde olursa olsun, kamu hizmetini aynı yüksek standartta hız, kalite ve güvende alabileceğini kaydetti.

“Uydularımızı uzaya gönderiyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijitalin yüzyılının yalnızca bir kesime ya da belli bölgelere yönelik değil Türkiye’nin her karışına, 85 milyona yönelik olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Türkiye, özellikle AK Parti iktidarları döneminde teknolojik gelişim açısından büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Uydu teknolojisi, internet altyapısı, yapay zeka teknolojileri açısından büyük ilerlemeler kaydettik. Bir yandan uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Diğer yandan günümüzün en ileri teknolojileri ile donatılmış olan, hepimizi gururlandıran Togg gibi akıllı cihazlar üretiyoruz. Bir yandan TCG Anadolu gibi dünyada çok az ülkenin sahip olabildiği türde bir SİHA uçak gemisi yapıyor, diğer yandan yerli helikopterler, denizaltılar yapıyoruz. Hava, kara, deniz, denizaltı ve uzay için ürettiğimiz bu teknoloji harikası araçlar, bir bakıma, Türkiye’nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır. Tabii ki buna enerji gibi, ulaşım gibi, altyapı gibi tüm diğer sektörleri de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Basit bir video konferans görüşmesinin bile ‘millet teknoloji görsün’ diye anlatacak kadar ufku dar, ülkemizin siber güvenlik çalışmalarına, uzay projelerine set çekmek isteyecek kadar vizyonsuz muhalefeti gördükçe onlar adına utanıyoruz.”

“Geçmişten bugüne kadar Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlayan birçok müteşebbisimizin önünde duvar gibi dikilen gerici zihniyetin Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünü de akamete uğrattığını” anlatan Oktay, Türkiye’yi geriletmek niyetinde olan bu sığ zihniyetin, dijitalin yüzyılı hedefini içine sindirmesini beklemediklerini söyledi.

“Biz gençlerimizle 85 milyon ile geleceğe yürüyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Gençlerimizin Türkiye Yüzyılında, Türkiye’nin dijital alandaki başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyeceklerinden de hiç şüphe etmiyoruz.” diyen Oktay, gençlerin sığ tartışmaların uzağında ve hatta dışında kalarak, Türkiye’nin teknoloji devrimine katkı sunmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin bilinmesini istedi.

Bütün çabalarının yeniliklere ve değişime açık, vizyoner, yenilikçi, dinamik bir gençlikle yola devam etmek olduğunu dile getiren Oktay, dijitalin yüzyılının, ayakları sağlam şekilde yere basan, hem kamuyu hem özel sektörü, meslek örgütleri, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini, STK’ları içine alan bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adalet Bakanlığının hukuki işlemlerde yapay zekanın kullanımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm gruplarda olduğu gibi dezavantajlı bireylere yönelik dijital kamu hizmetleri çalışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının otonom madencilik ve milli şebeke gibi projeleri, İçişleri Bakanlığının tüm alanlarda olduğu gibi yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi mekanlarda artırılmış gerçeklik uygulamaları, Milli Savunma Bakanlığının her daim hazır savunma sistemleri için dijital ikiz yöntemi ve askeri platformların modellenmesi, Sağlık Bakanlığının yapay zeka destekli kişiye özel sağlık uygulamaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uydu destekli akıllı ulaşım sistemleri projesi gibi çalışmaları ile dijitalin yüzyılına bütünleşik veri tabanı ve altyapı itibariyle hazır olduklarını anlattı, tüm bakanlıkların ve paydaşların dijitalleşme yarışında tatlı bir rekabet içerisinde bulunduğunu söyledi.

“Dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz”

21 yıldır Türkiye’de inşa ettikleri altyapıya, hızla dönüşen dijital avantajları ekleyerek ilerleyeceklerini belirten Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dijitalin Yüzyılında Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030’larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır. Türkiye, siber vatanda milli uygulamalarla tam bağımsız ve egemen, hem kamu meslek örgütleri hem de özel sektörde süreçleri dijital uygulamalarla hızlandırmış, dijital teknolojiler alanında, insan kaynağı daha zengin bir konumda olacaktır. Web 3.0 ve üzeri yeni teknolojiler kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayiinin farklı kollarına adapte ederek özellikle KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz.”

Oktay, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir, arttırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerde gerçekleştirecekleri atılımlarla, Dijitalin Yüzyılında vatandaşların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getireceklerini sözlerine ekledi.

[AA, 3 Mayıs 2023]

Etiketler: