Analiz: Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dış Politikası

Analiz BAE’nin dış politikasındaki dönüşüm evrelerine işaret ederek ülkenin dış politika dinamikleri, hedefleri ve araçlarını ele almaktadır.

Analiz Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dış politika öncelik ve hedeflerinin ne olduğunu ve 2011 yılında gerçekleşen Arap devrimleri sonrasında bölgedeki dengeleri nasıl etkilediğini ele almaktadır. BAE’nin dış politikasını belirleyen temel unsurları, dış politika yapımında kullandığı araçları ve 2011 sonrasında takip ettiği dış politikayı ülkeler bazında ele alan analiz okuyucuya Arap devrimleri sonrasındaki süreçte BAE’nin izlediği dış politikanın bölgedeki dengelere etkisine dair bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Çalışma BAE’nin bölgedeki İslami hareketleri terörist kabul ettiği, 2011 öncesi siyasi elitlerinin belirleyici olduğu bir siyasi düzen arayışında öncü rol oynadığı ve bölge halklarının değişim taleplerinin yeni bir siyasi düzen üretmesini engellediğini iddia etmektedir. Çalışmada bölgede yaşanan gelişmelerin bölgesel ve uluslararası basındaki yansımaları, uzmanların konuya ilişkin analizleri ve bölgedeki siyasi aktörlerin beyanlarına yer verilmiştir.

Etiketler: