Analiz: Yargıda Koronavirüs Önlemleri

Bu analizde Koronavirüs salgınına karşı yargı alanındaki yasal, idari ve adli tedbirler ele alınmaktadır

Yargıda Koronavirüs önlemlerinin ele alındığı bu analizde bu husustaki kanuni, adli ve idari tedbirler değerlendirilmektedir. Salgın ile ilgili diğer birçok konuda olduğu gibi hızlı hareket edilerek yasalaştırılan 7226 sayılı Kanun ile yargı hizmetleri alanında çok sayıda tedbir hayata geçirildiği gibi sosyal ve ekonomik yönleri olan düzenlemeler de yapılmıştır. Anılan Kanun ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı çerçevesinde duruşmaların esas olarak ertelenmesi ancak gecikmesinde sakınca bulunan dava ve işlerle ilgili yargılamalar için nöbet sistemiyle adliyelerin çalışmaya devam etmesi, virüsle mücadele ederken adalete erişim hakkının sağlanması çabasını ortaya koymaktadır. Uzun yıllardır yatırım yapılan ve başarıyla uygulanan UYAP, SEGBİS, elektronik tebligat gibi bilişim sistemlerinin yargı görevlilerince etkin kullanılması yargı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamıştır. Nafakaya ilişkin olanlar hariç icra takiplerinin durmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı sosyal devlet ilkesinin bir yansıması olup salgının olumsuz ekonomik etkilerini gidermeye yöneliktir. Ceza infaz kurumlarında gecikmeden alınan önlemler ise mahkum ve tutuklulara hastalığın bulaşmasını engellemiştir.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: