SETA > Analiz |
Analiz Türkiye nin Turizm Ekonomisi Kazanımlar ve Beklentiler

Analiz: Türkiye’nin Turizm Ekonomisi | Kazanımlar ve Beklentiler

Bu analizde Türk turizminin 2002-2022 arasındaki gelişim süreci, yaşadığı dönüşüm ve gelecek yıllardaki küresel turizm trendleri ele alınmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Dünyanın en büyük 16. turizm ekonomisi olan Türkiye elde ettiği gelir, turist sayısı ve oluşturduğu ekosistemle ulusal sektörleri çeşitlendirmiştir. 2021’de 59 milyar dolara ulaşan Türk turizminin ekonomik büyüklüğü 30 milyondan fazla turist ve 24 milyar dolar gelir elde edilmesini sağlamıştır. Küresel salgın nedeniyle daralan küresel turizme kıyasla Türkiye hem elde ettiği geliri hem de aldığı payı artırmayı başarmıştır. Salgın öncesinde ekonomik büyüklük açısından dünyada 18. turizm ekonomisi olan Türkiye günümüzde sıralamasını 16. sıraya çıkarmıştır. 2021’de hem turist sayısı hem de gelir artış oranında dünyada birinci olan Türkiye kurduğu turizm altyapısıyla küresel trendleri takip etmeye çalışmaktadır. Bu perspektiften hareketle bu analiz Türk turizminin geçmiş yirmi yılını ve gelecek yıllarını küresel trendler çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..