Analiz: Türkiye’nin Gökyüzündeki Yeni Gücü İHA’lar

Bu analiz Türkiye’nin ‘insansız hava araçları’ (İHA) stratejisini savunma sanayii, askeri ve jeopolitik boyutlarıyla tarihsel bir bağlama oturtarak incelemektedir.

Bu analiz Türkiye’nin İHA programının tarihsel dönüm noktalarını, stratejik etki ve jeopolitik sonuçlarını araştırmaktadır. Türkiye’nin İHA stratejisini savunma sanayii, askeri ve jeopolitik boyutlara odaklanmak suretiyle tarihsel bir bağlamda ele almakta ve tahlil etmektedir. Birinci bölümde Türkiye’nin İHA programının tarihsel serüveni incelenmektedir. İkinci bölümde Türk şirketlerinin başarılı girişimleri ve bu girişimlerin Türkiye’nin giderek yükselen İHA programı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’nin etkin İHA sistemleri geliştirme programının ülkenin jeopolitik çıkarlarına ve Suriye ile Libya gibi çatışma bölgelerinde askeri gücüne nasıl hizmet ettiği sorusuna cevap aranmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: