Analiz: Türkiye'de Sosyal İnovasyon Uygulamaları ve Genç nüfusun Potansiyeli

Analiz: Türkiye’de Sosyal İnovasyon Uygulamaları ve Genç Nüfusun Potansiyeli

Bu analiz Türkiye’de sosyal inovasyon uygulamalarını ve sosyal inovatif çalışmalarda genç nüfusun potansiyelini incelemektedir

Yirmi yılı aşkındır dünyada toplumsal sorunların çözümünde yenilikçi yollar şeklinde yer bulan ve tartışılan sosyal inovasyon kavramı Türkiye’de özellikle son yıllarda kamu dahil tüm aktörlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Gün geçtikçe sosyal inovasyon uygulamaları ve sosyal girişimlere verilen önem artmaktadır. Toplumsal sorun ve ihtiyaçların giderilmesinde “yeni yollar” olarak görülen sosyal inovasyon özellikle gençlerin daha fazla dikkatini çekmektedir. Zira Türkiye’deki dinamik genç nüfus sosyal inovasyonu uygulama ve talep noktasında önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek için doğru soruyu sormak, eldeki imkanların neler olduğunu belirlemek ve bunları verimli bir şekilde harmanlayarak anlamlı/etkin bir yöntem, uygulama veya politikanın neler olabileceğini tespit etmek gerekmektedir.

Sosyal inovasyonun bilinirliğinin artırılması, politikalara dahil edilmesi, eğitim süreçlerinde sosyal inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve yerel yönetimlerin sosyal inovasyonların gelişmesindeki rolü başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimini ilgilendiren sorunlara yenilikçi bir bakış açısı kazandıracaktır. Diğer taraftan gençlerin potansiyelini değerlendirecek, doğru yöne kanalize edecek ve onların refahını artıracak adımlar elbette analizde zikredilen önerilerle sınırlı değildir. Dolayısıyla gençleri anlayacak, destekleyecek, sorun ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek inovatif uygulamalar öncelikli sosyal politikalar arasında olmalıdır.

 

Etiketler: