Analiz: Türkiye’de Sanayinin Dönüşümü ve Yeni Teknolojik Trendler

Bu analiz Türk sanayisinin kırk sekiz yıllık sürecini değerlendirerek ülke ekonomisinin geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörülerde bulunmaktadır.

Türkiye son yüzyılda sanayileşmek için birçok yatırım gerçekleştirmiştir. Osmanlı’dan itibaren iki yüz elli yıllık bir serüveni olan sanayileşme çatışma, kriz ve finansal problemler nedeniyle uzun bir sürece yayılmıştır. Askeri darbeler, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunların sonucu olarak Türk sanayisi 2002’de küresel sanayi sektörünün ancak yüzde 0,57’sine ulaşabilmiştir. Aynı yıl 59 milyar dolarlık üretim yapabilen sektör potansiyelini tam olarak gerçekleştirememiştir. 2021’de ise 222,67 milyar dolarlık üretimle küresel sanayi sektörünün yüzde 0,85’ini oluşturan Türk sanayisi kapasitesini ciddi anlamda artırmıştır. Aynı dönemde sektör ihracatını 30,94 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine taşımıştır. Ürettiği ürün çeşitliliğini, teknoloji altyapısını ve rekabet gücünü geliştiren Türk sanayisinin yaklaşık elli yılını inceleyen bu analiz Beşinci Sanayi Devrimi’ne odaklanmaktadır. 2002-2020 ve 2021-2050 dönemlerindeki Türk sanayisini IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve PwC verileri üzerinden değerlendiren analiz Türkiye’nin teknolojik değişiminin anlaşılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: