Analiz: TÜRKAKIM | Türkiye-Rusya Enerji İş Birliğinde Yeni Boyut

Analiz TürkAkım projesinin Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iş birliğine katkısını ve Türkiye’nin enerjide transfer merkezi olma yolundaki hedeflerine etkisini incelemektedir.

Rusya’dan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım projesiyle 8 Ocak 2020’de doğal gaz akışının başlaması Ankara-Moskova ilişkilerinde enerji alanında ileri bir aşama olarak görülmektedir. Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan proje özellikle Güneydoğu Avrupa açısından önemli bir güzergah oluşturmaktadır. Bu projeyle birlikte Rus doğal gazı ilk kez Türkiye üzerinden geçerek Avrupa Birliği’ne ulaştırılacaktır. TürkAkım projesi Türkiye’nin Batı Hattı’ndan aldığı doğal gazı direkt olarak Türkiye’ye taşırken aynı zamanda AB ülkeleri için Türkiye üzerinden yeni bir güzergah oluşturmaktadır. Böylece Türkiye AB’nin enerji güvenliğine katkı yapan ülke olma konumunu güçlendirmektedir.

Türkiye coğrafi konumu sayesinde Hazar Havzası ve Ortadoğu enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Avrupa, Rusya, Hazar Havzası, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz coğrafyasının merkezinde yer alan Türkiye’nin bölgede önemli bir enerji üssü haline gelmeye başlaması TürkAkım ve TANAP gibi projelerle daha da belirginleşmektedir. Bu durum Türkiye’nin bölgesel aktörlüğünü ön plana çıkarırken küresel enerji piyasalarındaki rolünü de pekiştirmektedir. Sonuç olarak Avrasya’nın değişen enerji jeopolitiği Türkiye’nin enerji aktörü konumunu güçlendirmektedir.

Etiketler: