Analiz: NATO’nun Krizi ve Geleceği | Türkiye’nin Artan Otonomisi

Analizde gerçekten NATO’da bir kriz olup olmadığı, varsa bu krizin ne tür bir kriz olduğu, neden kaynaklandığı ve ne tür sonuçlar doğurabileceği tartışılacaktır.

Analiz NATO’nun son dönemde yaşadığı düşünülen krizle ilgilidir. Bu krizin NATO tarihinde benzerleri görülmüş geçici bir durum olduğu, uluslararası sistemde yapısal bir dönüşüm yaşanmadığı için İttifak’ın krizli olsa da kendini sürdürebileceği iddia edilmektedir. Türkiye’nin NATO’yla olan ilişkilerinin de bu şartlara göre belirlendiği ve belirleneceği iddiası analizde vurgulanan hususlardandır. Türkiye’nin mevcut krizden hem ilk etkilenen hem de buna ilk tutarlı reaksiyon gösteren ülke olduğu da söylenebilir. Türkiye NATO üyeliğini korumakla beraber başka uluslararası aktörlerle de iş birliği geliştirme mantığına dayalı bir stratejiye dönüş yapmıştır. Bu yeni çoklu ittifak stratejisi Türkiye’nin farklı aktörler için daha cazip bir ortak olması sonucunu doğurmuştur. Böylece Türkiye çoklu ittifaklar sistemiyle dış politika ve güvenlik alanında daha otonom bir pozisyon elde etmiştir. Yakın ve orta vadede bu siyasetin devam edeceği beklenebilir.

Etiketler: