SETA > Analiz |
Analiz Küresel Ekonomide Yeni Bir Güç Odağı quot BRICS quot

Analiz | Küresel Ekonomide Yeni Bir Güç Odağı: "BRICS"

Analizde BRICS oluşumunun kuruluşu ve gelişimi, dünya ekonomik ve siyasi sistemine etkisi, gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı ve Türkiye’nin BRICS ile kurmaya çalıştığı ilişki incelenmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Soğuk Savaş sonrası süreçte dünya ekonomi ve siyasi yönetiminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle küresel jeopolitiğin ağırlık merkezinin Asya-Pasifik’e kaydığı bir dönemde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) oluşumu değişen dünya ekonomik ve siyasi yapısına paralel olarak etkisini artırma arayışını sürdürmektedir. Bu süreçte ABD tarafından oluşturulan ekonomik sistemin yine Washington eliyle yıpratılması BRICS’in öneminin daha da artmasını sağlarken yıllardan beri devam eden BRICS ülkelerinin ekonomik olarak yükselişi yeni uluslararası finansal kuruluşların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni finansal kuruluşlardan BRICS Kalkınma Bankası ve IMF benzeri rezerv fonlar değişen dünya sisteminin önemli göstergelerinden biridir. Batı ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir alan açmak isteyen Türkiye de ekonomik ve siyasi alternatiflerini çeşitlendirmek istemektedir.

Günümüz dünyasında gelişmiş Batı ülkeleri arasında fikir ayrılıkları ve çıkar tartışmaları yaşanırken gelişmekte olan ülkeler arasındaki iş birliği de gün geçtikçe artmaktadır. İşte böylesi bir ortamda BRICS tarzı daha kompakt yapılar küresel yönetişimin etkisiz kaldığı alanları doldurmaya çalışmaktadır. Bu oluşum henüz tam olarak kurumsallaşamamasına ve ülkelerin farklı ekonomik yapıları-sorunları bulunmasına rağmen ABD hegemonyasının sarsıldığı bir süreçte etkin olmaya ve aralarındaki iş birliğini farklı alanlarda sürdürmeye çabalamaktadır. Son yapılan BRICS Zirvesi de bu olgunun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu analizde BRICS oluşumunun kuruluşu ve gelişimi, dünya ekonomik ve siyasi sistemine etkisi, gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı ve Türkiye’nin BRICS ile kurmaya çalıştığı ilişki incelenmektedir..