SETA > Analiz |
Analiz Koronavirüs Sonrası İcra ve İflas Hukuku Tedbirler Normalleşme ve

Analiz: Koronavirüs Sonrası İcra ve İflas Hukuku | Tedbirler, Normalleşme ve Öneriler

Bu analizin konusunu pandemi sürecinde icra ve iflas hukukunda alınan tedbirlerin etkileri ve normalleşme sürecinde cebri icra sistemine ilişkin beklentiler oluşturmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Ahde vefa ilkesi gereği borçluların borçlarını kendiliğinden ödemesi beklenir. Ancak borçluların borçlarını ödememesi ya da ödeyememesi hallerinde kendiliğinden hak alınması yasak olduğundan devlet gücü yardımıyla alacaklıların alacakları ödenir. Devletin borçlunun mal varlığı üzerinde cebri icra yetkisi kullanmasını konu alan icra ve iflas hukuku ekonomi ile yakından ilişkilidir. Cebri icra sisteminin alacaklı ile borçlu arasındaki menfaatler dengesini sağlayarak ve ekonomik sistemi koruyarak işlemesi gerekir. Bu analizin konusunu pandemi sürecinde icra ve iflas hukukunda alınan tedbirlerin etkileri ve normalleşme sürecinde cebri icra sistemine ilişkin beklentiler oluşturmaktadır.

Türkiye’de salgının yayılmasını engellemek ve borçluların ekonomik bütünlüklerini koruyarak pandemi sonrasında ticari faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere tedbirler alınmıştır. Bunlardan ilki 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “fevkalade tatil” ilanıdır. Bu karar ile icra takipleri durdurulmuş ve yeni takip talepleri alınmamıştır. Ardından TBMM’de kabul edilen 7226 sayılı Kanun ile yargı ve icra ve iflas hukukunda sürelerin durması ve takiplerin durmasının etkileri üzerine düzenlemeler yapılmıştır. Bu analizde bu tedbirler ve etkileri ele alınmakta ve yeni normal sürecinde cebri icra sistemi ile ekonomi arasındaki ilişki değerlendirilmektedir..

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.