Analiz: Koronavirüs Sonrası Dönemde Yapay Zeka | Türkiye’nin Yol Haritası Nasıl Olmalı?

Bu çalışma Koronavirüs (Covid-19) sonrası dönemde “yapay zeka” temelli teknolojilerin uluslararası güvenliğe etkilerini analiz etmekte ve Türkiye'nin bu alandaki strateji ve planlamalarına dair öneriler sunmaktadır.

Koronavirüs (Covid-19) sonrası dönemde uluslararası sistemin nasıl etkileneceğine yönelik tartışmalar artarak devam etmektedir. Bu tartışmalarının temelini de söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında küresel güç mücadelesinin artacağı iddiası şekillendirmektedir. Bu çalışmada bahse konu tartışmalar kapsamında “yapay zeka” (YZ) temelli teknolojilerin uluslararası güvenliğe etkileri analiz edilmektedir. Analiz dahilinde ABD ve Çin arasında YZ alanına yönelik artan rekabet, reel politik paradigmalar kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler ışığında çalışmada güvenlik ve savunma alanına ilişkin olarak Türkiye’nin potansiyel YZ strateji ve planlamalarına dair önerilerde bulunulmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: