Analiz: Koronavirüs Salgınının Körfez Ülkeleri Üzerindeki Etkileri

Bu analizde koronavirüs salgınının Körfez ülkelerini siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan nasıl etkilediği ele alınmaktadır.

Koronavirüs bütün dünyada olduğu gibi Körfez ülkelerinin de toplumsal, ekonomik ve siyasal yapılarını ciddi bir şekilde etkiledi. Görece küçük nüfuslara ve güçlü ekonomik yapılara sahip olan Körfez devletlerinde virüs yayılımı çok hızlı oldu ancak ölüm oranı bu yayılım hızına nazaran düşük kaldı. Daha çok İran ve Irak üzerinden bölgeye girip yayılan virüste, toplam vaka sayısı 650 binin üzerinde olmasına rağmen şu ana kadar beş bin civarında ölüm gerçekleşmiştir. Körfez devletleri virüsün yol açtığı sorunlarla baş edebilmek amacıyla ülkelerinde çalışan yabancılara ve göçmenlere yönelik tedbirler almaya başladılar. Körfez devletleri salgının yol açtığı sorunları, ülkedeki yabancı oranını düşürmek için kullandılar. Salgının en etkili olduğu alan –petrole olan talebin azalması sonrasında petrol fiyatlarının dramatik bir şekilde düşmesi dolayısıyla– ekonomi oldu. Ekonomideki kayıplar bu ülkelerin dış politika kapasitelerini de olumsuz etkiledi. Fakat salgının gerçek manadaki etkisinin ne olacağını ise zaman gösterecektir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: