Analiz: Kalkınma için Yeni Arayışlar ve Yeni Yaklaşımlar

Bu analiz dünya ekonomisinin Sanayi Devrimi’nden bu yana bilhassa son yüzyılda kalkınma alanındaki zihinsel değişimini, yirmi birinci yüzyılda yükselen ülkelerin reform gündemlerini ve kalkınma modeline yönelik yeni yaklaşım ve tartışmaları irdelemesinin yanı sıra “yeni Türkiye ekonomik modeli”ni de kavramsal olarak temellendirmektedir

Küresel ekonomi çatışma sonrası ortaya çıkan yeni güç odaklarının talepleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı merkezli ekonomik refah artarak güçlenmiştir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise sürece etkilenen taraf olarak katılım göstermiştir. Latin Amerika, Asya ve Afrika küresel ekonomik sistemin içinde süreçten etkilenenler olarak kalkınmaya çalışmıştır. Ancak kamu merkezli kalkınma programlarıyla farklı gelişme süreçleri izlenmiştir. Çin, Japonya ve Güney Kore başarılı örnekler olarak öne çıkarken diğerleri o kadar iyi performans gösterememiştir. Batılı ülke ve kurumlar da liberal piyasa gelişim modelini önermeye devam etmiştir. Fakat ülkeler istedikleri kalkınma hızına erişememiştir. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını mevcut kabullerin tartışılmasına sebep olurken birçok aktör alternatif arayışlara yöneliyor. Bu perspektiften hareket ederek kaleme alınan bu analiz kalkınma sürecini üç yüz yıllık bir zaman diliminde incelemeyi amaçlamaktadır. Dünya ekonomisindeki değişimleri, reform gündemini ve model tartışmalarını irdeleyen analiz “Türkiye ekonomik modeli”ni de kavramsal olarak temellendirmektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: