İsrail’in Katliamlarını Dini Referanslar Üzerinden Meşrulaştırma Sorunu

Bu analizde, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir...

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı dil ve kültürlere sahip Yahudiler, özellikle Avrupa’da maruz kaldıkları Holokost felaketinden sonra Siyon idealiyle Filistin topraklarında bir devlet inşa etmeye başlamıştır. Temel kuruluş ideolojisi seküler temellere dayanmasına rağmen kurulduğu günden beri İsrail yöneticileri hem bölgedeki varlıklarını tahkim etmek hem de İsrail dışında yaşayan Yahudi topluluklarının desteğini almak için dini söylemler üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışmıştır. Yahudiliğin dini metinlerini tahrif ederek ırkçı bir ideolojiye dönüştüren Siyonizm, ortaya çıktığı günden itibaren kendi dışındaki hiçbir kutsala saygı duymamıştır. Bugün Gazze’de uluslararası kamuoyunun şahitliğinde soykırım uygulayan İsrail yönetimi ve Siyonist faşizm, Nazi üniformasıyla yeniden hortlayarak Tevrat’ın en muhkem mesajlarından biri olan “öldürmeyeceksin” emrini çiğnemektedir. Bu analizde, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: