Analiz: İfade Özgürlüğü Ve İtibarın Korunması Arasında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Analiz hukuki boyutu, karşılaşılan örnekler ve AİHM kararları çerçevesinde cumhurbaşkanına hakaret suçunu incelemektedir

Seçilmiş liderler insanların salt rasyonel sebeplerle değil aynı zamanda şahıslarına duydukları inançla da yanlarında durmayı tercih ettikleri kişilerdir. Bununla birlikte zaman zaman kendilerini desteklemeyen kişilerin isnatlarına karşı tepkisiz kalmaları da siyasi konumlarının gereğidir. Zira devlet başkanının güven talep etmesi kendisi hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerin dile getirilmesini de gerektirmektedir. Ancak bu görüşlerin ileri sürülmesi esnasında itibarın korunmasına ilişkin haklardan devlet başkanının da her birey gibi yararlanabilmesi, bu yapılırken ifade özgürlüğünün zedelenmemesi ve kamu yararı açısından tartışılması zaruri konuların da ifade edilmesine engel olunmaması son derece önemlidir. Tek iktidarın devlet olmadığı, basın başta olmak üzere çeşitli egemenlerin kamuoyunu etkileme gücüne sahip oldukları, gerçekliği doğrulanmamış bilgilerin bu enstrümanlar sayesinde kamuoyunda güçlü bir algı yaratma potansiyeli taşıdığı düşünülecek olursa tüm bu iktidar biçimlerinin güçlerini kötüye kullanmalarının engellenmesi gerektiği ortaya çıkacaktır.

Bu bağlamda analiz hukuki boyutu, karşılaşılan örnekler ve AİHM kararları çerçevesinde cumhurbaşkanına hakaret suçunu incelemektedir.

Etiketler: