TBMM Genel Kurulu | Foto: Muhammed Selim Korkutata (AA)

Analiz: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Nedir, Ne Değildir?

Bu analiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin içeriğini teknik ve siyasi açılardan irdelemeyi amaçlamaktadır.

Muhalefet partilerinin 28 Şubat’ta “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adı altında kamuoyuna açıkladıkları metin muhalefeti destekleyen bazı kesimlerin dahi beklentilerini karşılamakta başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın temel sebebi ise metnin hem teknik hem de siyasi açıdan barındırdığı bariz muğlaklıklar ve tercihlerdir. Özellikle sistemin “yeni” ve “güçlü” olduğu iddiasına rağmen eski parlamenter sistemin makyajlanmış bir hali olması, buna ek olarak başta cumhurbaşkanı seçimi, yol haritası ve takvimi gibi oldukça önemli konuların muğlaklık üzerine inşa edilmesi, hem ortaya konan projenin hem de proje sahibi partilerin bu konudaki inandırıcılığının sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Ortaya konan metin incelendiğinde yeni bir sistem önermekten daha çok mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eski parlamenter sistemin alışkanlıkları ve bakış açısıyla eleştirilmektedir. Ayrıca metinde hükümet sistemi ve Anayasa ile ilgili olmayan, bazıları uygulamayı ilgilendiren birçok konuya yer verildiği de görülmektedir. Bu bağlamda açıklanan metin bir sistem önerisinden daha çok muhalefetin bir arada görünmesine yarayan ve birlikteliğin sağlandığını seçmene ifade etmeye matuf eleştiri ve önerilerden oluşmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: