Analiz: Devletlerin Koronavirüsle Karşılaştırmalı Mücadele Stratejileri

Bu analizde devletlerin koronavirüsle mücadelede farklılaşan stratejileri değerlendirilmektedir.

Bu analizde devletlerin koronavirüsle mücadelede farklılaşan stratejileri değerlendirilmektedir. Analizde ilk olarak devletlerin koronavirüsle mücadelesinde ön plana çıkan iki farklı strateji olan bastırma (suppression) ve yatıştırma (mitigation) stratejileri uzun ve kısa vadedeki etkileri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İkinci bölümde ise hareketliliği azaltma ile sosyal mesafeyi koruma ve kamusal dirençliliği artırma uygulamalarının bastırma ve yatıştırma stratejilerinde nasıl hayata geçirildiği ele alınmaktadır. Analizin üçüncü bölümünde devletlerin stratejilerini daha iyi anlayabilmek için virüsle mücadele kapsamında hazırlanan stratejik eylem planlarına odaklanılmaktadır. Bir sonraki bölümde ise Türkiye’nin koronavirüsle mücadele stratejisi detaylı olarak değerlendirilmektedir. Analizin sonuç bölümünde ise koronavirüs sonrası döneme yönelik farklı senaryolara değinilmektedir.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: