Analiz: Berlin Konferansı ve Libya Krizinin Geleceği

Bu analiz Berlin Konferansı’na giden süreci, konferansın niteliğini, Berlin Deklarasyonu’nun içeriğini ve bu bağlamda Libya krizinin geleceğini ilgili bütün aktörlerin pozisyonlarını değerlendirerek ele almaktadır.

Bu analiz Berlin Konferansı’na giden süreci, konferansın niteliğini, Berlin Deklarasyonu’nun içeriğini ve bu bağlamda Libya krizinin geleceğini ilgili bütün aktörlerin pozisyonlarını değerlendirerek ele almaktadır. Bu analizin iddiası içerik ve önerdiği yol haritası açısından Libya krizinin çözümü için bir zemin oluşturabilecek olmasına rağmen Berlin Konferansı’nın –Hafter ve destekçilerinin Libya Siyasi Anlaşması’nı boşa çıkartmasına benzer şekilde– Berlin sürecini de anlamsızlaştırmak istediği yönündedir. Analiz, Berlin süreci ya da siyasi çözüm için başlatılacak herhangi bir inisiyatifin başarılı olmasının ancak Hafter’e bağlı güçlerin geriletilmesiyle mümkün olacağını öne sürmektedir. Analiz yazılırken geçtiğimiz bir yıl içinde, birebir görüşme yapılan çok sayıda Libyalı karar alıcı ve siyaset yapıcının görüşleri, bölgesel ve küresel dengeler dikkate alınarak değerlendirilmiş, ilaveten konuya ilişkin Arapça ve İngilizce analizler dikkatli bir şekilde incelenmiştir.

Etiketler: