Analiz: Avrupa’nın Mültecilerle İmtihanı

Bu analizde AB’yi parçalanmanın eşiğine getiren göç dalgası karşısında İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yükselmesine neden olan Avrupa’daki tartışmalara değinilecektir.

Göç, mülteci ve sığınmacı kavramları son yıllarda sadece konuyla ilgilenen akademisyenler, STK aktivistleri ya da siyasetçiler tarafından değil toplumun her kesimi tarafından kullanılmaya başlandı. Son yarım asırdır göç alan Batı Avrupa ülkelerinin halkları bu kavramlara bizden daha aşina olsalar da Yugoslavya’nın parçalanmasına kadar bu ölçüde bir kitlesel göçle karşılaşmadıkları için “mültecilik” Avrupalılar için de tali bir konuydu. Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan kitlesel göç dalgaları ise AB’yi varoluşsal bir krizle karşı karşıya getirdi.

Bu analizde dünya genelindeki düzensiz göçe ilişkin genel bilgi ve veriler sunulmuştur. AB’yi parçalanmanın eşiğine getiren göç dalgası karşısında İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yükselmesine neden olan Avrupa’daki tartışmalara değinilmiştir. İlerleyen bölümde mülteci krizi ile başa çıkmak amacıyla Avrupa ülkelerinde tartışılan ya da uygulamaya konulan politikalar ele alınmıştır. Analizin sonuç kısmında da politika önerilerine yer verilmiştir.

Etiketler: