Analiz: Askeri ve Siyasi Çözüm Arasında Libya Krizinin Geleceği

Bu analiz Halife Hafter’in Trablus’a saldırısıyla yeni bir aşamaya geçen Libya krizindeki son durumu incelemektedir.

Analiz Halife Hafter’in Trablus’a saldırısının Libya’daki dengeleri nasıl değiştirdiği, konuya dair bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonları ve Libya krizinin geleceğini ele almaktadır. Analizin iddiası Hafter’in Trablus saldırısının ülkeye ilişkin bütün meşruiyet parametrelerini altüst eden bir hamle olduğu ve başta BM olmak üzere birçok küresel aktörün bu krizi beslediğidir. Analizde Libya krizinin bölgesel güç mücadelesinin bir parçası olduğu, bölgedeki güç dengeleri netleşmeden krizin çözülemeyeceği ve küresel aktörlerin de bu güç dengelerini gözeterek pozisyon aldığı öne sürülmektedir.

Analiz yazılırken geçtiğimiz bir yıl içinde birebir görüşme yapılan yüz kadar Libyalı karar alıcı ve siyasetçinin görüşleri bölgesel ve küresel dengeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin Arapça ve İngilizce çalışmalar dikkatli bir şekilde incelenmiştir.

Etiketler: