SETA > Avrupa Araştırmaları |
Analiz Almanya da Camilerin Finansmanı ve Cami Vergisi Tartışmaları

Analiz: Almanya’da Camilerin Finansmanı ve Cami Vergisi Tartışmaları

Analiz Almanya’da son dönemde tartışılan camilerin finansmanı sorunu ile cami ve cemaatlerin köken ülkeyle bağlarının koparılmasına yönelik tartışmaları ele almaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Almanya’nın İslam’ın kurumsallaşması ve kontrolü noktasında son dönemde ciddi adımlar attığı görülmektedir.

2018’in Aralık ayında İslam’ı yeniden tanımlamak hedefiyle toplanan Alman İslam Konferansı’nın gündem maddelerinden birisi de Almanya’da bulunan camilerin finansmanı meselesiydi. Köken ülkelerden sağlanan finansman ve personel desteğinin bu ülkelerin doğrudan Almanya’daki Müslüman cemaatler üzerinde siyasi bir etki oluşturma çabası şeklinde yorumlanması sonucu bu yardımlar giderek bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Müslüman dini cemaatlerin personel (imam) ve kaynak ihtiyaçlarını karşılarken kaynak ülkelerden geldiği iddia edilen yardımların kesilmesine ve Müslüman camilerin Almanya içinde kendi kendini finanse etmesine yönelik çözüm arayışına girilmiştir. Bu çerçevede muhtemel bir çözüm olarak “cami vergisi” teklifi öne sürülmüştür. Bu çalışma Almanya’da son dönemde tartışılan camilerin finansmanı sorunu ile cami ve cemaatlerin köken ülke ile bağlarının koparılmasına yönelik tartışmaları ele almaktadır. Bir taraftan Almanya’da bulunan camilerin hâlihazırda nasıl finanse edildikleri, cami vergisi tartışmalarının çıkış nedeni ve buna gösterilen tepkilerin ne olduğu sorularına cevap aranırken diğer taraftan da cami vergisinin uygulanabilirliği ve Müslüman cemaatlerin kurumsallaşmasının geleceği tartışılmaktadır..