AK Parti Döneminin Sosyal Yardımları | Arka Plan ve Uygulama

Bu analizde sosyal yardımlara ilişkin öncelikle zihniyet, mevzuat ve kurumsal yapıdan müteşekkil bir arka plan verilmektedir. Sonrasında uygulamaların analizi belli göstergeler ışığında anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Göstergeler ise Türkiye’nin son yirmi yılında merkezi yönetimin sosyal yardımlarında önemli mesafeler katedildiğine işaret etmektedir. Ancak bunların detaylı analizlerinin yapılabilmesi için göstergelerin yanında her bir sosyal yardım uygulaması için ayrı ayrı etki analizine de ihtiyaç bulunmaktadır.

Sosyal yardım birçok aktör tarafından uygulanan sosyal politikanın sosyal güvenlik aracı içinde önemli bir yöntemidir. Bu yöntemi en fazla kullanan aktör ise merkezi yönetimdir. Türkiye’de merkezi yönetimin sosyal yardımları 2002-2022 arasındaki AK Parti hükümetleri döneminde de varlığını sürdürmektedir. Buradaki kritik soru şudur: AK Parti dönemindeki kamusal/merkezi sosyal yardımlar nereden nereye evrildi ve bu süreçte başarılı yaklaşım ve uygulamaların yanında aksayan noktalar neler oldu?

Bu analizde sosyal yardımlara ilişkin öncelikle zihniyet, mevzuat ve kurumsal yapıdan müteşekkil bir arka plan verilmektedir. Sonrasında uygulamaların analizi belli göstergeler ışığında anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Göstergeler ise Türkiye’nin son yirmi yılında merkezi yönetimin sosyal yardımlarında önemli mesafeler katedildiğine işaret etmektedir. Ancak bunların detaylı analizlerinin yapılabilmesi için göstergelerin yanında her bir sosyal yardım uygulaması için ayrı ayrı etki analizine de ihtiyaç bulunmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: