AB Müşterek Türkiye Raporu | Yazım ve Söylem İncelemesi

Bu analizde AB’nin Türkiye Müşterek Raporu’nun içeriği ile Varhelyi ve Borrell’in söylemleri karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve bu bağlamda Birliğin Türkiye siyasası irdelenmektedir.

AB Komisyonu ile Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Komiserliği 29-30 Haziran 2023 arasında toplanan AB Konseyinin aldığı karar doğrultusunda, Türkiye üzerine bir rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmıştır. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Oliver Varhelyi ve AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell Fontelles tarafından basın toplantısı ile içeriği açıklanan raporda Türkiye ile ilişkilerde parametreler, kapsam ve Konseyin inisiyatifinde olmakla birlikte atılması gereken adımlara yönelik tespitler yapılmıştır. Basın toplantısındaki söylemin seslendirilme biçimi ve rapor içeriğinin hem kapsam hem de niyet bağlamında karşılaştırılmasıyla AB’nin Türkiye “niyet”inin ortaya koyulabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda raporun geleneksel söylemler üzerine kurgulandığı, çoğunlukla da Yunan-Rum talepleri ve Doğu Avrupa’nın Rusya kaygısının ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Basın toplantısında ise Varhelyi ve Borrell’in “Avrupa çıkarları” ve “jeopolitik dönüşüm” argümanlarıyla Türkiye ile tedrici bir yakınlaşma sürecini benimsedikleri anlaşılmıştır. Toplantı söyleminde rapor ile paralel tespitlerde bulunulsa da Yunan-Rum tarafının tepkilerinin yönetilebilir düzeyde tutularak Türkiye ile ilişkilerde ilerleme sağlanması tercih edilmiştir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: