SETA > Analiz |
8 Yargı Paketi

8. Yargı Paketi

Bu analizde kamuoyunda uzun bir süredir merakla beklenen ve bu günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan Sekizinci Yargı Paketi’ndeki düzenlemeler ele alınmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir
Bu analizde kamuoyunda uzun bir süredir merakla beklenen ve bugünlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan Sekizinci Yargı Paketi’ndeki düzenlemeler ele alınmaktadır. Kamuoyunda Sekizinci Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16 Şubat 2024’te TBMM’ye sunulmuş ve 26 Şubat’ta TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır. Teklifin kısa sürede yasalaşması beklenmektedir. Bu analizde pakette düzenlenen konular dört başlıkta ele alınmıştır. Bunlar Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları üzerine yapılan düzenlemeler, farklı yargı kollarındaki sürelerin yeknesaklaştırılması ve uyumlulaştırılması, kişisel verilerin korunması hukukunun Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlulaştırılması ve yargı reformuyla ilgili olmayan diğer hükümlerdir. Ayrıca bu başlıklara değinmeden önce teklifte af niteliğinde bir düzenlemenin olup olmadığı da cezasızlık algısıyla birlikte incelenmiştir. Bu konular ele alınırken teklifte önerilen düzenlemeler aktarılmış, düzenlemelerin gerekçelerinin neler olduğu ve yargı reformu stratejisindeki yerine değinilmiştir. Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.