Analiz: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı’nın Siyasal İletişim Stratejisi

Bu analiz uluslararası ve ulusal konjonktürün ürettiği dip dalgalarıyla yerel karakterini büyük ölçüde aşarak genel bir atmosfer içinde süregiden 31 Mart 2019 yerel seçimleri sürecinde Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin siyasal iletişim stratejileri ve uygulamalarına odaklanmaktadır.

Bu analiz uluslararası ve ulusal konjonktürün ürettiği dip dalgalarıyla yerel karakterini büyük ölçüde aşarak genel bir atmosfer içinde süregiden 31 Mart 2019 yerel seçimleri sürecinde Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin siyasal iletişim stratejileri ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda analizde CHP ve İYİ Parti’nin siyasal söylem ve stratejileri, yerel seçim beyannameleri, vaatleri, logo ve sloganları, sosyal medya performansları, siyasal reklamları gibi konular irdelenmektedir. Türkiye’de seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemenin bir yansıması olarak ihdas edilen Millet İttifakı’nın oluşum sürecine daha yakından bakıldığında bu ittifak blokunun spontan bir sürecin ürünü olarak varlığa gelen ve görece organik bir bütünlük arz eden Cumhur İttifakı karşısında kendiliğinden veya gerçek anlamda bir ortaklaşmanın ürünü olarak değil de ittifak sistemi ve önceki seçim sonuçlarının/aritmetiğinin “zorunlu/zorlayıcı” stratejik bir gereği olarak varlık kazanan bir yapılanma olduğu söylenebilmektedir.

Analizde Millet İttifakı’nın kurucu bileşenleri olan CHP ve İYİ Parti’nin birkaç ortak miting dışında siyasal kampanyalarını ayrı olarak yürüttükleri görülmektedir. Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimleri için sancılı bir aday belirleme süreci yaşayan ana muhalefet partisi CHP’nin yürüteceği kampanyada ağırlık kazanan temalar “bereketli, huzurlu, özgür kentler, Mart’ın sonu bahar, derman belediyeciliği ve Türkiye için halkçı belediyecilik” olarak çerçevelenmektedir. İYİ Parti’nin seçim kampanyası ise “İyi Belediyecilik” konsepti etrafında örülmekte ve “İyi Belediyecilik İlkeleri” olarak “Eşit Hizmet”, “Milli Duruş”, “Ortak Akıl”, “Şeffaf, Etkin, Kaliteli, İyi Hizmet”, “Sanat ve Estetik”, “Hızlı… Üretken… Ehil…”, “Kimsesizin Kimsesi!”, “ ‘İyi’ Başkan”, “İyi Başkan Ne Yapmaz?” başlıkları sıralanmaktadır.

CHP ve İYİ Parti’nin teşekkül ettiği Millet İttifakı’nın hem siyasal bağlamda hem de siyasal iletişim açısından en yoğun gündeme geldiği ve kamusal dolaşıma konu edildiği hususlardan biri HDP’nin bu ittifaka yönelik dolaylı desteği, strateji ortaklaşması ve söylem benzerlikleri olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan Millet İttifakı’nın kurucu bileşenleri olan siyasal partilerin kendi içinde yaşadıkları kimi zaman hizipler arası çatışma kimi zaman da siyasi ikbal kavgası görünümündeki çekişmelerin yerel seçim gündeminin önüne geçmesi, tepki istifalarının bu partilerin kendi içinden doğan ve adeta bumerang gibi kendine çarpan negatif bir siyasal iletişim stratejisine dönüşmesi, HDP’nin dolaylı desteğine yönelik söylem ve eylemlerin kamusal görünürlük kazanması gibi nedenlere binaen 31 Mart’a giden süreçte Millet İttifakı’nın önündeki yolun oldukça virajlı, tümsekli ve bariyerle dolu bir görünüm arz ettiği öne sürülebilmektedir.

Etiketler: