Analiz: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Siyasal İletişim Stratejisi

Bu çalışmada 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim stratejisi ele alınmaktadır.

Bu çalışmada 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim stratejisi ele alınmaktadır. Burada cevap aranan soru Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim stratejisinin genel siyasi mücadele kapsamında nasıl şekil aldığıdır. Bu soruya cevap aranırken şöyle bir yol takip edilmektedir. Öncelikle 31 Mart yerel seçimlerinin ve siyasal iletişim stratejisinin iki genel çerçeve kapsamında şekillendiği öne sürülmektedir. Bu genel çerçevelerden birincisi AK Parti liderliğinde 17 yıllık siyasal değişimlerdir. Daha spesifik olarak demokratikleşme mücadelesidir.

İkinci genel çerçeve ise siyasetteki değişimlerle etkileşim halinde ve belki de ona zemin teşkil eden 1980’lerden günümüze toplumsal alanda yaşanan köklü değişimlerdir. Bu değişimler toplumsal taleplerin dönüşümü ve çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bireyselleşme, şehirlileşme ve siyaset kurumunun devlet yönetiminde çok daha belirleyici bir konuma gelmesinin seçimler ve seçim kampanyaları üzerindeki etkisi üzerinde durulmaktadır. Bu iki genel çerçeve göz önünde tutularak Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerindeki siyasal iletişim stratejisi ittifakın gelişimine yönelik verilen arka plan bilgileriyle ele alınmaktadır.

31 Mart yerel seçimlerine odaklanan bu çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar ise şu şekildedir. Birincisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın seçim kampanyası ve siyasal iletişim stratejisi 17 yıllık demokratikleşme mücadelesinden ayrı düşünülemez. 31 Mart yerel seçimleri önemli ölçüde genel seçimler havasında geçmektedir.  İkincisi, 1980’lerden günümüze toplumsal alanda yaşanan değişimler Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim stratejisini önemli ölçüde etkilemiştir. Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim dili bireyselleşme, şehirlileşme ve gençleşme gibi toplumsal değişim eğilimlerine büyük oranda olumlu yanıt vermektedir. “Akıllı şehir” ifadesinde somutluk kazanan teknolojik gelişmeleri ve çevreci hassasiyetleri ciddiye alan vaatler ağırlık kazanmıştır. Cumhur İttifakı modern ile geleneksel olanı mezceden bir yerel yönetim modeli sunmaktadır.

Üçüncüsü, teknolojik gelişmelerle birlikte siyasal iletişimde yaşanan dönüşümler yakından takip edilmektedir. Geleneksel iletişim kanalları halen kullanılmakla birlikte, Cumhur İttifakı’nın siyasal iletişim tarzı sosyal medya ve kişiselleşmenin damgasını vurduğu günümüzün iletişim metotlarınca belirlenmektedir.

Dördüncüsü ise demokratikleşmenin başat aktörü olarak Cumhur İttifakı siyasetin güçlenmesinin ve ciddileşmesinin bayraktarlığını yapmaktadır. Bu bağlamda muhalefetin seçim kampanyasında gözlemlenen gerçekçi olmayan ya da toplumun ulaştığı gelişmişlik seviyesini yansıtmayan popülist vaatlere rastlanmamaktadır.

Etiketler: