AK Parti’de Kongre Sonrası Dönemin Yol Haritası

Türk siyasal hayatının en yenilikçi partisi olan AK Parti'de 6. Olağan Kongre ile birlikte yeni bir dönem başlıyor.

Türk siyasal hayatının en yenilikçi partisi olan AK Parti’de 6. Olağan Kongre ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. 14 Ağustos 2001’deki kuruluşundan bu yana düzenlediği her olağan ve olağanüstü kongre ile ivme kazanan partinin bu kongre sonrasında da etkin ve icracı yanını güçlendiren bir yönetimle yola devam etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Kongre’nin ana gündemini parti üst düzey yönetiminin şekillenmesi ve yeni dönemde partinin siyasetteki ana gündeminin belirlenmesi oluşturuyor. Bu sebeplerden ötürü Kongre AK Parti’nin yalnızca 2019’daki yerel seçimlere yönelik politikalarının belirlenmesinde değil önümüzdeki döneme dair yol haritasının şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacak.
Hiç kuşkusuz Kongre’nin en önemli işlevlerinden birisi AK Parti’de değişim ve yenilenmenin bir kere daha sağlanması olacaktır. Geçmişten günümüze AK Parti’yi Türkiye’deki diğer siyasal partilerden ayıran en önemli hususlardan birisi; partide değişimin mecburiyetten ötürü değil doğal sürecin bir parçası olarak gerçekleşmesi olmuştur. Dolayısıyla AK Parti değişime direnen hatta parti tabanından yükselen yenilenme taleplerine kulak tıkayan rakiplerine kıyasla değişimi her zaman kendi içerisinde sorunsuz bir şekilde yönetmiştir. 6. Olağan Kongre’de de tıpkı geçmiş kongrelerde olduğu gibi üst yönetim kadrosunda köklü bir değişim bekleniyor.
AK Parti’nin üst düzey yönetiminde gerçekleştirilecek bu değişim muhalefet partilerinin çoğunda olduğu gibi bir “hesaplaşma” ya da “cezalandırma” motivasyonuyla yapılmıyor. AK Parti’de değişimin arkasındaki en önemli motivasyon daha etkin, daha icracı ve daha aktif siyaset yapılmasınaöncülük etmektir. Bu bağlamda parti kadrolarının yenilenmesiyle partinin önümüzdeki dönemde dinamik ve yenilenmiş bir ekiple yeni dönem hazırlıklarına başlaması bekleniyor.
Tıpkı 24 Haziran milletvekili listelerinde olduğu gibi partinin yeni yönetiminde de gençlerin ve kadınların önemli görevlere getirilmesi bekleniyor. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne gençlerin ve kadınların partide önemli görevlere getirilmesi Türkiye siyasetinde gençlerin ve kadınların önünü açan bir etken olmuştur. Hatta AK Parti’nin bünyesinde kadınlara önemli görevlerveren bir parti olması zaman içerisinde diğer siyasi partilerde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık eksenli uygulamaların gerçekleştirilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda 6. Olağan Kongre ile de bu geleneğin sürmesi muhtemeldir.
Kongre sonrası AK Parti’nin en önemli gündemini ise 2019 yerel seçimlerine hazırlık oluşturacak. Seçimlere yaklaşık yedi aylık bir sürenin kalmış olması AK Parti’nin seçim hazırlıklarına ve programlarına ivedilikle başlamasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek bir kampanya süreci tasarlaması bekleniyor. Yeni yönetimin de partinin güçlü yanlarını ön plana çıkaran ve bu doğrultuda politikalar gerçekleştiren isimlerden oluşacağı söylenebilir.
AK Parti’yi diğer siyasi partilerden ayıran bir diğer önemli husus olan öz eleştiri yapabilme ve bunun gerekliliklerini yerine getirebilme kültürü Kongre’de yeni dönemin yol haritasının belirlenmesinde de önemli bir etken olacaktır. Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde oy oranlarında yaşadığı kısmi düşüş bu değişimi tetikleyen önemli bir gerekçe olarak karşımızda duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleri sonrasında bu değişimin işaretini “Önümüzde mahalli seçimler var. Nerede bir yanlış yaptık? Bunları değerlendirip düzeltmek ve mart yerel seçimlerine de böylece girmek durumundayız. Ancak bu şekilde milletimizin karşısına mesajını aldığımızın huzuruyla, güveniyle, cesaretiyle çıkabiliriz” sözleriyle vermiştir. Dolayısıyla Kongre’de ortaya çıkacak tablonun da bu durumla paralellik arz edeceği unutulmamalıdır. AK Parti’nin 24 Haziran’da yaşanan oy kayıplarının kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak seçimler öncesinde yeni yönetimde herhangi bir zafiyetin oluşmasını engelleyeceği beklenmektedir.
AK Parti’de yeni dönemin ana gündem maddelerinden bir diğeri ise devletin yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin konsolidasyonu olacaktır. AK Parti gerek yeni dönemde siyasal sistemin yerleşmesi gerekse de kurumsal hafızanın yeniden inşasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu sebeple partinin yeni kadrolarının da eski dönemin kodlarından ziyade yeni dönemin gerekliliklerini içselleştirmiş isimlerden oluşacağı söylenebilir. Dolayısıyla tıpkı kabinenin oluşturulmasında olduğu gibi uzmanlaşma ve teknik kabiliyetin ön planda olduğu bir parti yönetiminin karşımıza çıkması muhtemeldir.
Sonuç olarak 6. Olağan Kongre ile birlikte AK Parti’de yeni dönemin yol haritasının şekillenmesine yönelik en önemli adımın atılacağı söylenebilir.
Bu sebeple Kongre’de daha öncekilerde de olduğu gibi değişim, dönüşüm, yenilenme, dinamizm, gençleşme temaları üzerinden yeni yönetimin oluşturulması beklenmektedir. AK Parti’yi diğer partilerden ayıran ve her daim daha güçlü kılan doğal süreç içerisinde yenilenebilme kabiliyeti 2019 yerel seçimleri öncesinde partinin gücüne güç katacaktır.

[Sabah, 18 Ağustos 2018]

Etiketler: