Rapor: Afganistan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Elinizdeki rapor, anlamak için tanımak gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak meseleye dair bir “giriş kitabı” olması hedefiyle ve Afganistan'ın genel fotoğrafını çekme gayretiyle hazırlanmıştır.

Afganistan ister Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin tarafından çevrelenmiş bugünkü sınırları açısından, ister Büyük Aryana ve Büyük Horasan’ın önemli bir kısmını kapsayan tarihsel coğrafyası açısından düşünülsün coğrafi ve jeopolitik konumundan ötürü dünyanın en önemli kesişme noktalarından biridir. Bu konumu neticesinde tarih boyunca medeniyetlerin karşılaşma, sultanların çatışma alanı olması bu toprakların kaderi olagelmiştir. Stratejik önemini bugün de korumasından dolayı büyük güçlerin vekâlet savaşlarının yürütüldüğü topraklar olmaktan hâlâ kurtulamamış ve görünen o ki bu makûs talih, uzunca bir süre daha bu ülke toprakları ve insanlarının yakasını bırakmayacaktır. Son büyük felaketini 11 Eylül 2001 sonrası yaşamaya başlayan Afganistan için, başta yabancı güçlerin çekilme kararı olmak üzere bazı nedenlerden dolayı 2014 yılı sonrasının yeni ve kritik bir dönemece tekabül ediyor olması bizi bu çalışmayı hazırlamaya sevk etti.

Elinizdeki rapor, anlamak için tanımak gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak meseleye dair bir “giriş kitabı” olması hedefiyle ve Afganistan’ın genel fotoğrafını çekme gayretiyle hazırlanmıştır. Bu amaçla ilk bölümde Afganistan tarihi, bugünün arka planı olarak ana hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci bölümde başta etnik gruplar ve sosyal yapı olmak üzere Afganistan’ın sosyal dokusu irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, Afganistan toplumunun temel problem alanlarına yer verilmiştir. Devlet ve siyasetin ele alındığı dördüncü bölümde önce devletin yapısına bakılmış ardından legal ve illegal siyasi parti, örgüt ve hareketler tanıtılmıştır. Afganistan’ın dış ilişkileri beşinci bölümde anlatılmıştır. Afgan medyasına odaklanan altıncı bölümde Afganistan’daki belli başlı gazete, dergi ve televizyon kanalları ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur. Yedinci ve son bölüm olan “şahıslar” kısmında ise siyasi, dini ve sosyal hayatta etkili olan şahısların biyografilerine yer verilmiştir.

 

Etiketler: