SETA > Video |

ABD’nin İran’a Karşı Aldığı Yaptırım Kararı Oldukça İronik Bir Karar

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman, ABD’nin yaptırım politikası hakkında değerlendirmede bulundu.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman, Akit TV ekranlarında ABD’nin yaptırım politikası  hakkında değerlendirmede bulundu. ABD’de Trump yönetiminin, güç siyasetinin ön planda olduğu, milliyetçi ve merkantilist bir bakış açısıyla siyaset yürütmeye çalıştığını dile getiren Ataman, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nün ilkelerini rafa kaldırıp bizzat kendi kurduğu uluslararası sistemin ilkelerini ihlal ederek, belli sayıda devlete ekonomik yaptırım uygulamaya kalkıştığını ifade etti. ABD yönetiminin İran’a karşı aldığı yaptırım kararının oldukça ironik bir karar olduğunu belirten Ataman, söz konusu durumun uluslararası hukuk veya normlarla bağdaşmadığını ve devletlerarası ilişkilerin temel ilkesi olan “mütekabiliyet ilkesine” uymadığını söyledi..