SETA > Enerji |
2018'de Türkiye

2018'de Türkiye

2018’in öne çıkan bütün gelişmeleri bu yıllıkta analiz edildi. Alanında uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan '2018’de Türkiye' Türkiye’yi anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.

Paylaş
Dosyayı İndir

2018’de Türkiye siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, enerji, hukuk ve yargı, eğitim ve sosyal politikalar ile medya başlıklarını içeren sekiz bölümden oluşuyor. Yıllık Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önem arz eden yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir senenin geniş ölçekli ve titiz bir analizini içeriyor.

24 Haziran Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni sisteme fiilen geçildi. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Türkiye siyasetindeki temel dinamikler yeniden şekillenirken partilerin bu bağlamda iç ve dış siyasete yönelik gündemleri, değişik ittifak arayışları yıl boyunca tansiyonun düşmesine izin vermedi.

Türkiye’nin hem bölgesindeki krizlerde hem de uluslararası gelişmelerde etkili bir rol oynamaya ve yapıcı katkı sunmaya yönelik dış politikası 2018’de devam etti. Bir taraftan Asya ve Afrika ülkeleri ile yeni ve kapsamlı ilişkilerin tesisi yönünde atılan adımlar sürdürülürken diğer taraftan güven ve karşılıklı çıkar odağında kurulan bağların kuvvetlendirilmesi noktasındaki çabalar derinleştirildi.

Güvenlik ve savunma Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biriydi. Yıl boyunca FETÖ, PKK ve DEAŞ’la mücadele kararlılıkla devam ettirildi. 2018’de Türkiye ekonomik göstergelerle açıklanması çok da mümkün olmayan döviz kuru hareketleri yaşadı. Türkiye ekonomisi uğradığı finansal saldırılara karşı koyarak yapısal gücünü tahkim etmesini bildi.

Bu yıl Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için nükleer enerjiden yenilenebilir enerjiye kadar farklı alanlardaki yatırımları ivme kazandı. Enerji transferi konusunda önemli adımlar atıldı.

2018’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal sona erdi. FETÖ’nün örgütsel yapısını ve 15 Temmuz darbe girişimini açığa çıkaran yargılamalarda önemli bir mesafe katedildi.

Eğitim politikaları açısından da 2018 yeniliklere sahne oldu. Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerinde değişikliğe gidildi. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandı.

İç ve dış siyasetin medyadaki görünümü, kültürel iktidar tartışmaları ve yıl içerisinde cereyan eden önemli olayların medyada ele alınış biçimleri gündemdeki yerini korudu.

2018’in öne çıkan bütün gelişmeleri bu yıllıkta analiz edildi. Alanında uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan "2018’de Türkiye", Türkiye’yi anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.


 


.