Perspektif: 2014 Yılı Birinci Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi

2014 Yılı Birinci Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme beklentisi nedir? 2014 Yılı Birinci Çeyrek GSYH büyüme beklentisine etki eden faktörler neler?

SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerinden ekonomik büyüme oranı için bir beklenti anketi gerçekleştirilmiştir. Bu anketin amacı, ekonomik karar birimlerine kısa vadeli beklentilere ilişkin bilgi sunmak ve ekonomik büyümede karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, 2014 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini için 20 ekonomist ile görüşülmüştür. Ankette, büyüme rakamına ilişkin alınan tahminlerin yanı sıra ekonomistlerin ekonomik büyümenin kaynakları ile ilişkin değerlendirmeleri de sorulmuştur. Ekonomik büyüme beklentisi için yapılan tahminlerin aritmetik ortalaması hesaplanarak 2014 yılı birinci çeyrek ekonomik büyüme beklentisi elde edilmiştir.

Ankete katılan ekonomistlerin birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme beklentileri en yüksek yüzde 5,8, en düşük yüzde 3,5, beklenti ortalaması yüzde 4,2 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen beklenti rakamının 2013 yılı dört çeyreklik ekonomik büyüme oranlarına göre değişimi grafikte verilmiştir (Grafik 1). Dolayısıyla, 2014 yılsonu ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program’da (OVP) 2014 yılı için hedeflenen yüzde 4 oranının üzerinde olması beklenmektedir. Beklenen ekonomik büyümenin kaynağının ise sanayi üretim endeksinde, kapasite kullanım oranında ve AB ekonomilerinin toparlanması ile birlikte artan net ihracat verilerinden meydana gelen artış olduğu ifade edilmiştir.

Etiketler: